Konutta KDV ve tapu harcı indirimi ne zaman sona erecek?

Konutta KDV ve tapu harcı indirimi ne zaman sona erecek? Konutta KDV ve tapu harcı indirimi ne zaman sona erecek?

Geçen yıl piyasalarda yaşanan dalgalanmaları hafifletmek için geçici olarak üç aylığına getirilen KDV, ÖTV ve tapu harcında indirim uygulaması Cumhurbaşkanı Kararı ile belli sürelerde uzatıldı...Vergi gelirlerimizin birinci sırasında KDV, ikinci sırasında ise ÖTV geliyor. Bu ikisi de harcama üzerinden alınan vergidir, ki vergi türü de, vergi sorumlusu sıfatıyla ticari işletmeler tarafından takip edilerek vergi idaresine intikal eder. Ancak kişi de fiyatlara yansıdığından, yükü ise nihai tüketici olarak vatandaşın cebinden çıkar.

Para Dergisi'nden Talha Apak'ın haberine göre; piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara çare olması amacıyla getirilen tedbirlerin yeterli olamaması karşısında, tedbirlerin genişletilmesi çabası içerisine girildi. Son olarak, piyasa talebi de dikkate alınarak, daha ince üç aylığına getirilmiş olan KDV, ÖTV ve tapu harcı ndirimi 2019 sonuna kadar uzatıldı. Bu indirim öncellikle esnaf ediğimiz ticari işletmelere, nihai olarak da vatandaş dediğimiz üketiciye yaramış oluyor. 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de ayımlanan 843 Sayılı Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu arcı uygulamasına ilişkin vergi indirimindeki süreler aşağıdaki takibi uzatıldı.

KDV İndiriminde oran ve süre

Cumhurbaşkanı Kararı ile konutlar için yüzde 8 KDV oranı uygulaması, 843 Sayılı Karar ile yeniden 31/12/2019 tarihine adar uzatıldı. Buna göre net alanı 150 metrekareye kadar konutlardan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan, konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki takibi olacak.

-Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alman konut inşaatı projelerinden arsa birim metrekare vergi değeri;

a)Beş yüz TL ile bin TL (bin TL hariç) arasında olan konutlarm tesliminde vergi oranı (yüzde 8),

b)Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde vergi oranı yüzde 18) (31/12/2019 tarihine kadar (yüzde 8),

-Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren apılacak konut inşaatı projelerinde;

a)Bin TL ile 2 bin TL (2 bin TL dâhil) arasında olan konutların tesliminde vergi oranı (yüzde 8),

b)2 bin TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde vergi oranı yüzde 18) (31/12/2019 tarihine kadar yüzde 8),

Öte yandan işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde lanlar) 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde e-KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

30 Haziran 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere birçok mobilya ürünü malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.l.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan (yüzde 1) KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019’e uzatıldı.

ÖTV indirimine devam

-Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm3’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120 bin TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019’a uzatıldı.

-Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan yüzde 0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019’a uzatıldı.

-Yakıt motorlu olan motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan yüzde 0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019’a uzatıldı.

Tapu harcı indirimi

Vaktiyle, 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak uygulanıyordu. 843 sayılı Kararla, söz konusu süre 31 Aralık 2019’a uzatıldı.

Mükelleflerin, bu düzenleme kapsamında yüzde 8 KDV oranıyla teslim ettikleri mobilya ve araç teslimleri nedeniyle yüklendikleri vergileri KDV iadesi olarak talep edemeyeceklerinden dolayı, bu konuda fazladan yüklendikleri KDV’nin nasıl telafi edileceği ise eleştiri konusu oluyor. Piyasaların sıkıntıya girdiği dönemlerde, belli sektörleri desteklemek amacıyla çeşitli ve geçici vergi indirimleri yapılıyor. Bu durumda, haklı olarak başka birçok sektör de kendilerine yönelik indirimler talep edebiliyor. Tüm sektörleri memnun etmek mümkün olamayabilir ancak adil bir vergi sistemiyle herkesi memnun etmek mümkün...