Kooperatiften alınan dairenin tapusu nasıl alınır?

Kooperatiften alınan dairenin tapusu nasıl alınır?Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''kooperatiften alınan dairenin tapusu nasıl alınır'' sorusunu yanıtladı.


Bir kooperatife 1996’da ortak oldum. Kooperatifin muhtelif inşaatları vardı. Ben tüm borçlarımı ödedim ancak kooperatif darboğaza girdi. Bazı inşaatlar yarım kaldı ama bir bölgede ortaklara tapularını verdi. 11 daire kooperatifin üzerine kaldı. Bunların kalma nedeni üzerlerinde tedbir olmasıydı. Benim dairem de bunların içinde. Bu daireden kendime düşen borcu da ödedim ve kooperatiften, dairenin bana ait olduğuna dair belge aldım ve fiilen kullanıyorum. Ancak hâlâ tapusu adıma değil. Nasıl bir dava açmalıyım? ● S.F. 


Şu kooperatiflerin derdi bitmez. Zira bugünkü yasa kooperatif yönetimlerine geniş yetki tanıyor ve yönetim kurullarının sorumluluklarını çok dar tutuyor. Oysa kooperatifçilikte korunması gereken yönetim kurulu değil, ortaklardır. Yasada ortakların korunması için yeterli hükümler yok. Düşünebiliyor musunuz bir vatandaş 21 yıldır bir daireye sahip olamıyor.


Şimdi geliyorum okuyucumun açacağı davaya. Bir gayrimenkule hukuken sahip olması gereken ama tapuda adına tescil ettiremeyen kimselerin açacağı dava tapu iptali ve tescil davasıdır.


Ancak davanın adını koymak yetmez, bir dava açılacak ise kazanma ihtimali bulunmalıdır. Kazanma ihtimali bulunmayan dava boşuna masraf ve uğraşıdır.


HACİZ KALDIRILABİLİR


Okuyucumun, dairesinin kendi adına tescili talebi ile yukarıda söylediğim davayı açması gerekir ama kooperatif adına olup da ortaklar adına tescil olunamayan bu dairelerin üzerindeki takyidatın ne olduğu önemlidir. Bir borç hacizli olabilir, bir ipotek nedeni ile satış işlemine konu edilmiş olabilir.


İşte bu nedenler bilinmelidir ki dava açıldığında hukuken tescilde bir engel bulunmasın. Bazı durumlarda ipotek bedeli karşılanmak kaydı ile ipotek kaydı terkin ettirilebilir, bazı durumlarda takip konusu dosyaya ödeme yaparak haciz kaldırılabilir.


Sair durumlarda ise olayın özelliğine göre hareket edilir. Bu nedenle tek bir çözüm yolu önerilemez. Ancak hukuki engel yok da kooperatif okuyucum adına tescili yapmıyor ise açılacak dava tapu iptali ve tescil talebi ile olacaktır.


Posta / Tamer HEPER