Köylerde imar affı var mı?

Köylerde imar affı var mı? Köylerde imar affı var mı?

İmar affı kapsamında, imar mevzuatına aykırı yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Peki, köylerde imar affı var mı? Köydeki imara aykırı yapılar için de imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi alınabilir mi?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İmar affı kapsamında, imar mevzuatına aykırı yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.

Peki, köylerde imar affı var mı? Köydeki imara aykırı yapılar için de imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi alınabilir mi?

Köylerde imar affına başvurulabiliyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar şu şekilde sıralanıyor:

Yapı Kayıt Belgesi;

a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,

bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

(2) Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

İmar affı kaç para?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

 

pus