Küçükyalı Karayolları arazisi imar planı askıda!

Küçükyalı Karayolları arazisi imar planı askıda!Maltepe Küçükyalı'daki Karayolları arazisinin imar planı askıya çıktı. 132 bin 107 metrekarelik alanda ticaret + konut, park, belediye hizmet, ilkokul ve ibadet alanları planlandı...Emlak Konut GYO'nun Maltepe Küçükyalı'da planladığı proje alanını kapsayan Küçükyalı ve Başıbüyük Mahalleleri, 1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 1586 adalar muhtelif parsellere ile tescil harici alanlardan oluşan planlama alanına İlişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı. Söz konusu plan 30 günün sonunda 20 Mayıs 2016 tarihinde askıdan inecek. 


132 bin 107 metrekarelik alanda ticaret + konut, park, belediye hizmet, ilkokul ve ibadet alanları planlandı.


Emlak Konut Maltepe Küçükyalı imar planı askıda!