04 / 12 / 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 12 Kasım 2014 tarihinde 29173 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler...Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 12 Kasım 2014 tarihinde 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte değişen maddeler şu şekilde sıralanıyor;


12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173


YÖNETMELİK


Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı bölümünün 5 inci sırasının Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Ayniyat Saymanı” ibaresi “Avukat, Ayniyat Saymanı” olarak ve aynı ekin (C) Taşra Teşkilatı bölümünün 1 inci sırasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Araştırmacı (Ö)” ibaresi “Araştırmacı (Ö), Avukat” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği! 

Geri Dön