28 / 06 / 2022

Kuşadası imar planlarına mimarlardan itiraz!

Kuşadası imar planlarına mimarlardan itiraz!

Mimarlar Odası’nın İzmir, Aydın ve Kuşadası temsilcilikleri, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla askıya çıkarılan imar değişikliklerine tepki gösterdi. Kuşadası'nda yazlık siteler arasında yer alan 22 dönümlük tek yeşil alanın imarının, Özelleştirme İdaresi tarafından “Turizm, ticaret, konut alanı” olarak değiştirilmesinden sonra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; imar planı askıya çıkarılmak üzere Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi'ne gönderildi. Yapılan değişikliğe tepki gösteren Mimarlar Odası’nın  İzmir, Aydın ve Kuşadası temsilcilikleri, “Rant politikaları ile kentimizin talanına müsaade etmeyeceğiz” açıklaması yapıldı. Değişikliğin yargıya taşınacağı belirtildi.

YERİNDE İNCELEDİLER 

Bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte arazide inceleme yapan üç odanın yöneticileri yaptığı ortak açıklamada Kuşadası'nın yıllardır göç baskısı ve  yoğun yapılaşma baskısı altında olduğuna vurgu yapıldı.

Kuşadası imar planlarına mimarlardan itiraz!

Kentin kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanarak yeşil alanlarının arttırılması gerekirken, rant politikaları sonucunda mevcut yeşil alanların dahi yapılaşmaya açılarak bir takım ayrıcalıklı haklarla özelleştirildiği vurgulandı.

“HİÇBİR KAMU KURUMUNUN GÖRÜŞÜ ALINMADI” 

Karaova olarak isimlendirilen 27 kilometrelik kıyı şeridindeki deniz ile bağlantılı tek gölün çevresinde yer alan ve Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 parseldeki kamu mülkiyetine ait olan arazinin yeşil alan olarak kullanılan nadir kamusal alanlardan biri olarak büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yasal yükümlülüklerine rağmen hiçbir kurum görüşü alınmaksızın hazırlanan ve 03/02/2021 tarihli 3496 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve Yol” olarak yoğun yapılaşmaya açılacak” denilerek arazinin kamu kullanımından çıkarılarak satış yolu ile özel mülkiyete devrinin gerçekleştirileceği ifade edildi. 

2 KAT İMAR OLAN BÖLGEYE 5 KAT İMAR 

Mimarlar Odası mevcut imarında yaklaşık yüzde 90'ı yeşil alan; yüzde 10'u yol, otopark ve trafo alanı olan parselin,Cumhurbaşkanının onayladığı plan değişikliği ile yüzde 20'si yol, otopark ve trafo olarak; yüzde 80'i 5 kat ve 1.20 emsal olacak biçimde yoğun yapılaşma ile ticaret-turizm-konut alanına çevrileceğini belirterek “Mevcut yapılaşmada 0.50 emsal ve 2 katlı yapıların bulunduğu bölgede böylesine bir yoğunluk çarpık yapılaşmayı tetikleyecektir” görüşünü paylaştı.

Kuşadası imar planlarına mimarlardan itiraz!

“RANT ODAKLI” 

Parsel ölçeğinde ayrıcalıklı yapılaşma hakkı tanıyan bu uygulamanın bütüncül üst ölçek planlarına aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

* Rant odaklı politikalar nedeniyle sağlıklı yaşam çevrelerimizi ve doğal varlıklarımızı kaybetmekteyiz. Mimarlar Odası olarak kamu yararının karşısında duran bu anlayışla her zaman mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Özellikle pandemi döneminde öneminin bir kere daha anlaşıldığı yeşil alanlarımızın yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı söz konusu plan tadilatı için de itirazlarımızı gerçekleştirdik.  Reddi durumunda konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Şehir Plancıları Odası'ndan Kuşadası'ndaki imar değişikliğine dava!