06 / 07 / 2022

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün kalan payları Borsa'da satılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün kalan payları Borsa'da satılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacak.Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) rüçhan hakkı kullanımı hakkında açıklama yaptı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020  tarihleri arasında belirlenecek. Şirketin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacak.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Sayın Yatırımcılarımız, 

Rüçhan hakkı ile ilgili olarak gelen yoğun sorular itibari ile aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılması gereği duyulmuştur:

Yeni pay alma hakkı veya  rüçhan hakkı payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye  artırımlarına mevcut ortakların öncelikli olarak katılma hakkıdır.  Ortaklıkların belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde,  söz konusu payların üzerindeki yeni pay alma haklarının alınıp  satılabilmesi için işlem sırası açılır.
 
Rüçhan hakkı kupon pazarı olarak da bilinen bu pazar,  yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp  satılabildiği borsa pazarıdır. Bu pazarda hak sahibi olan yatırımcılar,  bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma haklarını satarlar. Hakkı  satın alan yatırımcı ya tekrar yeni pay alma hakkını satar ya da  sermaye artırımına katılım tutarını yatırmak sureti ile bu hakkı kullanıp  karşılığında pay alır.
 
Rüçhan hakkı pazarında satın alınan bir haktır, pay  değildir. Dolayısı ile hak kullanılmadığı durumda sermaye artırımının  son günü itibari ile bu hak sona ermiş olur.
 
Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020  tarihleri arasında belirlenmiştir.
 
Yeni pay alma hakkı sıraları (".R" sıraları) için  açılan pazarın kapanış (son işlem) günü yeni pay alma hakkı kullanma  süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür (24/09/2020 tarihi son işlem  günüdür).
 
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacaktır.
 
Yeni pay alma haklarında  işlem yapmadan önce konuya ilişkin olarak KAP'ta yapılan açıklamaları  okuyup burada açıklanan rakam ve oranları dikkate alarak kuponun ederini  hesaplamanız önem arz etmektedir. Bunun için gerektiği takdirde yatırım  kuruluşları/ aracı kuruluşları aramanız ve bilgi almanız önerilir.
 
Kamu oyunun bilgisine önemle sunarız.