16 / 08 / 2022

Kuyumcukent Gayrimenkul Rüçhan Hakkı kullanım

Kuyumcukent Gayrimenkul Rüçhan Hakkı kullanım

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacak.

Evren Sarıçiçek, Kuyumcukent Gayrimenkul Genel Müdürü oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'de Genel Müdür  olarak görev yapan Ufuk Başer'in yönetim kurulu 16 Ağustos 2021 tarihli kararı ile görevden azline, Evren Sarıçiçek'in  Ceo - Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ünvanı Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi oldu!

Eski ünvanı Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olan  Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni ünvanı Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi olarak değişitirildi.

 Yavuz Selim Tetik, Kuyumcukent Gayrimenkul'ün Genel Müdür Yardımcısı oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Erdem'in işbu kararımız ile görevden azline, Yavuz Selim Tetik'in Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verildi.

Nazım Özdemir, Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 5 Ağustos 2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçice

Burcu Kırıcı Çiğdem, Kuyumcukent Gayrimenkul'den ayrıldı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımcı İlişkileri Uzmanı ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdüren Burcu Kırıcı Çiğdem, istifa etti. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün genel kurul toplantısına virüs engeli!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ertelenen Genel Kurul toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'un Yüksek Riskli kategoriden çok yüksek riskli kategoriye çıkması nedeniyle iptal edildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul bağımsız denetim firmasını seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ve bağlı ortaklarının denetlenmesi ile faaliyetlerini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 kar dağıtım tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 2020 yılını kapsayan kar dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yönetim kurulu komite üyeleri güncellendi!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında komite üyeliklerinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul esas sözleşmesini yeniledi!

Kuyumcukent Gayrimenkul, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu.

Kuyumcukent Gayrimenkul Rüçhan Hakkı kullanım Haberi

Kuyumcukent Gayrimenkul Rüçhan Hakkı kullanım

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) rüçhan hakkı kullanımı hakkında açıklama yaptı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020  tarihleri arasında belirlenecek. Şirketin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacak.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Sayın Yatırımcılarımız, 

Rüçhan hakkı ile ilgili olarak gelen yoğun sorular itibari ile aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılması gereği duyulmuştur:

Yeni pay alma hakkı veya  rüçhan hakkı payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye  artırımlarına mevcut ortakların öncelikli olarak katılma hakkıdır.  Ortaklıkların belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde,  söz konusu payların üzerindeki yeni pay alma haklarının alınıp  satılabilmesi için işlem sırası açılır.
 
Rüçhan hakkı kupon pazarı...