Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanı doğal sit alanı olarak ilan edildi!

Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanı doğal sit alanı olarak ilan edildi! Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanı doğal sit alanı olarak ilan edildi!

Beykoz'daki Dereseki Köyü'nde bulunan Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanı “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi..İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Köyü, Kuzey Kirazlı Ormanı 8 pafta, 360 parsel, Güney Kirazlı Özel Ormanı 51 pafta, 316 ada, 4 parsel ve 8 pafta, 266-267-268 parseller Bakanlık Makamının 06.07.2018 tarih ve E.119478 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili duyurulur ve tebliğ olunur.