Mahkeme kararı: Taksim'e cami şart!

 Mahkeme kararı: Taksim'e cami şart! Mahkeme kararı: Taksim'e cami şart!

Taksim'de cami projesi yapılacaktı. Karşı çıkanlar oldu. Dava açıldı. Mahkeme karar verdi. 100 yıldır cami yapılmadı, Taksim'e cami şart

Taksim'e cami projesi uzun yıllardır tartışmalara sebep oldu. Şehir Plancıları Odası'nın İstanbul 1.inci İdare Mahkemesi'ne açtığı iptal davası reddedildi. 


Kararda, "Bölgenin Müslüman nüfus yapısı değişti. 100 yıldır cami yapılmadı, ihtiyaç aşikar" denildi. 


Mahkeme, kararında camiye vize gerekçelerini şöyle sıraladı; 


- Taksim cami alanının öngörülen alan büyüklüğü ve parselin konumu büyük ölçekli bir mimari boyuta ulaşmıyor. 


- Cami yapılması öngörülen yerde bir mescit yer alıyor. Tuvalet ile iç içe ve teneke minareli oluşu nedeniyle görsel olumsuzluk oluşturuyor. 


Mimar Ahmet Vefik Alp'in, içinde camiyi de barındıran 'Taksim Cumhuriyet Camii ve Dinler Tarihi Müzesi Projesi' projesi, Uluslararası Mimarlar Birliği Ödülü almıştı. 


- Tüm önyargılardan uzak tarafsız bir gözlemle bilimsel veriler olarak proje kamu yararı açısından olumsuzluk oluşturmuyor. 


- Müslüman nüfus yapısı Cumhuriyet döneminde önemli şekilde değişen ve yaklaşık 100 yıldır herhangi bir cami inşaa edilmediği gibi Taksim Kışlası içinde bulunan cami de yıkıldı. 


- Bölgede cami sayısı yetersiz, Cuma günleri cadde ve sokaklarda ibadet ediliyor. Yörede cami ihtiyacı aşikar. 


- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yakın çevresindeki geleneksel mimari ve kentsel doku göz önünde bulundurularak hazırlandığını ve caminin meydandan ağımsız düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. 


- Büyükşehir Belediyesi mahkemede verdiği savunmasında, 'Dava konusu imar planı bölgede yaşayan halkın ve sivil toplum örgütlerinin yazılı ve görsel görüşleri alınarak, bilimsel-teknik ve hukuki alt yapısı ile birlikte meri koruma ve imar mevzuatına, planlama teknikleriyle kamu yararına uygundur' demişti. 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı 'su maksemine zarar vermemek, civardaki mezbeleliği kaldırmak şartıyla sakınca yok' demiştir. 


- Tesis olunan işlem hukuka uygundur.


Sabah