Maltepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Maltepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda! Maltepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi 15748 Ada 21 Parsele Dair 1/5000 Ölçekli Riskli Yapı Parseli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Riskli Yapı Parseli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11.03.2020 tarihli ve E.59619 sayılı yazısı ile, Maltepe ilçesi, Küçükyalı Mahallesi yaklaşık 496 m² büyüklüğündeki 15748 ada 21 parsele (Riskli Yapı) ilişkin Konut Alanı’nın “Ayrık Nizam 4 Kat” yapılaşma koşulunun “Ayrık Nizam 5 Kat” olarak değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan NİP-34022226 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34462797 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 11.03.2020 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 21.04.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın