Mamak Duralialıç'ta belediyeden 1.7 milyon TL'ye satılık sağlık alanı!

Mamak Duralialıç'ta belediyeden 1.7 milyon TL'ye satılık sağlık alanı!

Mamak Belediye Başkanlığı; Duralialıç Mahallesi'nde yer alan sağlık alanını satışa çıkarıyor. Söz konusu sağlık alanının toplam bedeli 1 milyon 707 bin 520 TL olarak belirlendi.


Mamak Belediye Başkanlığı; Duralialıç Mahallesi'nde yer alan sağlık alanını satışa çıkarıyor. Söz konusu sağlık alanının toplam bedeli 1 milyon 707 bin 520 TL olarak belirlendi. 


Söz konusu sağlık alanının ihalesi; 30 Ekim 2014 tarihinde Perşembe günü Mamak Belediye Başkanlığı Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacak.


İHALE İLANI:


DURALİALIÇ MH,51010 ADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 4118


T.C


MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN METNİ


1 Belediyemiz sınırları içerisinde Duralialıç Mahallesi'nde 1 Adet Parselin , 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile 30.10.2014 tarihinde Perşembe günü 


Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.


2 Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.


3 Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de 


teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.


sıra no:    mahallesi    ada no    parsel no    yuz ölçümü    hisse nisbeti:    imar durumu    muhammen bedel:    geçici teminat:    ihale tarihi:    ihale saati:


1    Duralialıç    51010    5    5.888 m2    TAM    SAĞLIK ALANI    1.707.520,00-TL    51.225,06-TL    30.10.2014    10:05


4 İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve ekleri 200.00 TL.(ikiyüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak 


incelenebilir.


5 Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir 


Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye'de ikametgahlarını İbraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.


6 İhaleye katılacak olanlar arsaların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 30-10.2014 Perşembe günü en geç saat 09:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti 


belgesi ile yatıracaklardır.


7 Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İLAN OLUNUR


İhale ilanı için tıklayın