Manavgat'ta 3.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Manavgat'ta 3.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Manavgat'ta 3.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 3 milyon 654 bin 660 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 11 Haziran 2018 olarak belirlendi.

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 3 milyon 654 bin 660 TL isteniyor. 

Özellikleri : Antalya İli, Manavgat ilçesi Side(Selimiye) Mahallesi 741 ada 7 parsel sayılı, 1.218,22 m2 miktarlı arsa vasfında tapuda kayıtlıdır. Parsel içerisinde 50,58 m2 oturum alanlı, tek katlı prefabrik bina bulunmaktadır. Side Selimiye mahallesi sınırları içerisinde 621 sokak üzerinde bulunmakta olup, yaklaşık kuş uçumu olarak Antik Side'ye 1.800 m, Akdeniz'e 360 m, Manavgat merkeze 5.100 m mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile güney-doğu cephesi yol, diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrili, kuzeyden güneye doğru eğimli bir yapıya sahiptir. Akdenizi gören deniz manzaralı bir konumda bulunmakta, çevresinde imar yolları açılmış ve kaplanmış vaziyettedir. Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanır konumdadır. Çevresinde genellikle turizme yönelik tesislerin yoğun olarak bulunduğu bölgederir. Planda tercihli kullanım alanlarından (C) yapı adası kapsamında kalmaktadır. Bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesisi veya konut inşaa edilebilir. Yapılaşma koşulları, ayrık nizam, otellerde minimum ifraz 7.500,00 m2, E:0,50, Zemin kat Maks: 5,00 m, Hmaks:14,00 m.(4 kat), zemin kat+asma kat Maks.:7,00 m Hmaks:16,50 m, tatil köylerinde minimum ifraz 7.500,00 m2, E:0,50, Hmaks: 7,50 m (2 kat), konutlarda Minimum ifraz 1.000,00 m2, Taks:0,15, Kaks:0,30, Hmaks: 7,00 m(2kat) Minimum parsel cephesi 15,00 metredir. İmar planından önce oluşmuş mesgun yapı adalarında parsel cephesi 12,00 m'den az olamaz hükümleri mevcuttur.

Kıymeti : 3.654.660,00 TL
1. Satış Günü : 11/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/07/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/04/2018