07 / 08 / 2022

Mehmet Emin Timur kimdir?

Mehmet Emin Timur kimdir?

Bartın Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur kimdir? Mehmet Emin Timur, bugüne kadar hangi işlerde görev aldı? Mehmet Emin Timur, ne zamandan beri belediye başkanı olarak hizmet veriyor? İşte Mehmet Emin Timur...Mehmet Emin Timur kimdir?

Mehmet Emin Timur, 20 Ocak 1963 de Bartın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasra’da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini de 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Ekonometri Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 


Doktorasını tez aşamasında bırakan Mehmet Emin Timur, Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Türkiye’de inşaat sektörü ve konut, fiyat istatistikleri, yatırım projelerinin yönetimi, 24 Ocak kararları ile ilgili seminer çalışmaları yanı sıra taşkömüründe verimlilik üzerine çalışmalarda bulundu. 


Özel sektörde denetim uzmanlığı, Amasra'da spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2004 seçimlerinde CHP'den Amasra Belediye Meclis Üyesi seçildi. 12.01.2007'de CHP Amasra İlçe Başkanı oldu. 


Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Timur, Amasra'da 170 yıllık aile mesleği olan fırıncılık yapmaktadır.


Görevleri:

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,

Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve encümene başkanlık etmek.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

Belediye personelini atamak.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri

yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


Amasra'da Amastris Otel 11.9 milyon TL'ye ihaleye çıktı!