Mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır?

Mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır? Mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır?

Vatandaşın kullanımına açılan Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulaması ile "parsel sorgulama" linki ile istenilen parsel hakkında bilgiye sahip olunabiliyor. Peki, mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır?Mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşın kullanımına açılan Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulaması ile "parsel sorgulama" linkine tıklayarak almak ya da satmak istenilen parsel hakkında bilgiye sahip olunabiliyor.


Mekansal gayrimenkul sistemi olan MEGSİS, sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek kurum imkanları ile hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulama olarak tanımlanıyor. Peki, mekansal gayrimenkul sistemi nasıl kullanılır?


MEGSİS TKGM..

Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) uygulamasına giriş işlemleri http://cbs.tkgm.gov.tr/login.aspx adresinden yapılıyor.


MEGSİS kapsamında oluşturulan sistem mimarisi detaylı bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda veri tabanı olarak PostgreSQL +PostGIS, coğrafi sunucu olarak GeoServer kullanılıyor.


Proje yönetimi ve sorumluluğu TKGM ekibinde olmak üzere TKGM ve TÜRKSAT A.Ş. çalışanlarından ortak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve kurumsal otomasyon altyapısı da göz önüne alınarak, bu ekip tarafından servis tabanlı ve Microsoft .NET Framework 4.0 - Silverlight 5.0 üzerinde C# dilinde uygulama geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.


MEGSİS kapsamında yapılan 3 ana başlık altında toplanmaktadır.


Web tabanlı uygulama yazılımı,

Uluslararası standartlarda harita servisleri,

E-Devlet harita servisleri.

i) Web tabanlı uygulama yazılımı, uygulamanın farklı düzeylerde ve ihtiyaçlarda kullanımını sağlayan ve yöneten kimliklendirme/yetkilendirme çatısı altında, iç ve dış kullanıcıların sisteme veri girişi, veri indirme, tapu verileri ile entegrasyon işlemleri ve sorgulamaları, yapılan işlerin kontrol ve takibini içeren modüllerden oluşmaktadır.


Bu kapsamda;


Tapu ve kadastro verilerinin karşılık olarak kontrol edilmesi,

Öznitelik bilgilerinin toplanması,

ITRF96 koordinat sisteminde bütünlenmesi ve sunulması,

Hava görüntüleri (ortofoto ve googlemaps) kullanılarak doğrulanması,

Kontrol sorgulamaları ile veri kalitesinin artırılması,

Verilerin güncel olarak tutulması sağlanmaktadır.


ii) Uluslararası standartlarda harita servisleri, MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verilerinin protokoller kapsamında talep eden kurum, kuruluş ve belediyeler ile Open Geospatial Consortium (OGC) ve DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından üretilmiş olan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinde belirlenen standartlara uygunluğu açık kaynak ve ticari ürünler ile test edilmiş bir şekilde, paylaşımı sağlanmaktadır. 


iii) E-Devlet harita servisleri, toplanan verilerin vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından sunumu yapılmaktadır. Bu servisler www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini de taşımaktadır.Online parsel sorgulama!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com