19 / 08 / 2022

Mersin Şehir Hastanesi’nde ticari alanın kiras Sayıştay gündeminde!

Mersin Şehir Hastanesi’nde ticari alanın kiras Sayıştay gündeminde!

2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda, Mersin Şehir Hastanesi sözleşmesinde görevli şirket tarafından ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bin metrekarelik ticari alan öngörüldüğü ve söz konusu ticari alanlar için şirketin idareye kira ödeme yükümlülüğünün olduğu ifade edildi. 2019 Sayıştay Denetim Raporu'nda 2017'de hizmete sunulan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nde bin metrekarelik ticari alan kirasının ödenmediği ileri sürüldü. 

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre; Mersin Şehir Hastanesi sözleşmesinin 32/6'ncı maddesinde işletici şirketin, yatırım dönemi içerisinde tesislerde idare tarafından onaylanmış vaziyet planına uygun olarak ticari faaliyetleri yerine getirmek için bin metrekarelik ticari alanı inşa etmekle yükümlü olduğu ifade edilen raporda, ilgili ticari alanların idare tarafından kabulü Ek-12 (Kabul Programı)'na detaylandırıldığı, şirketin, ticari alanlarla ilgili imar izninin alınmasını müteakip onaylı vaziyet planına uygun olarak Ek 18 (ödeme Mekanizması)'deki hükümler saklı kalmak şartıyla ticari alan yatırımlarını geliştirme hakkına sahip olduğu söylendi. 

Şirketin ticari alanlarla ilgili kira ödeme yükümlülüğünün yatırım döneminin sona ermesiyle başlayacağı maddesinin olduğu belirtilen Sayıştay Raporu'nda, Mersin Şehir Hastanesinin, 16.01.2017 tarihinde fiili tamamlama belgesi düzenlenerek yatırım döneminin sona ererek hastanenin hizmete açıldığı belirtildi. 

ÖDEME İÇİN HÜKÜM BULUNMUYOR

Şirketin ticari alanlarda faaliyetlerde bulunmaya başladığı belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

- Yapılan incelemede, Mersin Şehir Hastanesinin uygulama projesinde brüt 4.607,43 metrekare ticari alan öngörüldüğü, ancak görevli şirket tarafından 4.757,43 metrekare alanda ticari faaliyetin gerçekleştirildiği ve hastane hizmete açılmasından itibaren ticari faaliyetlerin yürütülmesine rağmen, yukarıda belirtilen sözleşme maddesine göre görevli şirket tarafından ödenmesi gereken ticari alanlara ilişkin kira bedelinin sözleşme ve eklerinde kira bedelinin tutarına ilişkin bir hüküm bulunmadığından ödenmediği tespit edilmiştir.

KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ GEREKİR

Görevli şirket tarafından idareye verilmesi gereken ticari alan kira bedelinin bir kamu geliri olduğu göz önüne alındığında, kamu mali yönetim sisteminin en temel prensibi olan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereği olarak idare tarafından kira bedelinin belirlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması gerektiği vurgulanan raporda şu tespitlerde bulunuldu:

- Bununla birlikte, sağlık tesislerinde sirkülasyon alanları, şaft boşluğu vb. ilave edilerek hesaplanan brüt metrekare üzerinden kullanım bedeli belirleniyorsa ticari alanların da hakkaniyet gereği brüt olarak hesaplanacağı göz önüne alındığında, görevli şirketçe kullanılan ticari alanın brüt metrekaresinin yukarıda belirtilen mevcut durumda kullanılan ticari alanların metrekaresinden daha fazla olacağı muhakkaktır.

- Kamu idaresi cevabında, ihale şartları ile uygulama projelerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak kullanım bedelinden düşülecek miktarın ya da şirketten talep edilecek tutarın belirleneceği ifade edilmiştir.

- Bu itibarla, mevcut durum ve uygulama projesinin sözleşme maddesinde belirtilen bin metrekareye uygun hale getirilmesi ve görevli şirket tarafından ticari alanlara ilişkin ödenmesi gereken kira bedelinin sözleşmede belirtilen bin metrekare üzerinden tespit edilmesi, ticari alanların sözleşmede belirtilen metrekareye uygun hale getirildiği tarihe kadar olan süre için görevli şirket tarafından kullanılan mevcut ticari alan metrekaresi göz önünde bulundurularak ticari alan kira bedelinin revize edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

Samsun Şehir Hastanesi için geri sayım başladı!