Mersin'de 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Mersin'de 4 milyon TL'ye satılık arsa! Mersin'de 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Mersin İli Toroslar İlçesin'de bulunan arsa Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tarafından 8 Temmuz 2015 günü saat 14:00'da ihale ediliyor.Mersin İli Toroslar İlçesi'nde bulunan taşınmaz Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tarafından 4 milyon TL bedelle satılıyor.


Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mevkii, pafta, ada, parsel, m2, tahmini bedel, geçici teminatı yazılı olan 1 adet parsel 2886 sayılı Yasa’nın 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır.

 

Mevki: Arpaçsaakrlar

Pafta: 25-M-4

Ada: 10024

Parsel: 3

M2: 10.201

İmar Durumu: Konut Alanı

Geçici Teminat: 816.080,00 TL

Tahmini Bedel: 4.080.400,00 TL

İhale Günü: 08/07/2015

İhale Saati: 14:00


İhaleye katılmak isteyen katılımcıların Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketler                                           Şahıslar

a) İmza Sirküleri                              a) Nüfus cüzdanı sureti

b) Ticaret Odası Belgesi                   b) Yerleşim Yeri Belgesi

c) Geçici ve Ek Teminat                   c) Geçici ve Ek Teminat

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Bu İhaleye ait şartname; Toroslar Belediyesi Emlak İstimlak Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı’na 8/7/2015 günü saat 11:00’e kadar verilecektir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.