Metal Gayrimenkul sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanım amacını açıkladı!

Metal Gayrimenkul sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanım amacını açıkladı! Metal Gayrimenkul sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanım amacını açıkladı!

Metal Gayrimenkul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu' na ( KAP ) yaptığı yazılı açıklamada sermaye arttırımından elde edilen fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin raporu yayınladı...
Metal Gayrimenkul'ün konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:


METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ


SERMAYE ARTTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN 

HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR
A- RAPORUN AMACI


Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin (1) nolu bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin, çıkarılmış sermayesini 5.900.000.-TL'den 4.100.000.-TL nakden arttırarak 10.000.000.-TL'ye yükseltilmesi esnasında tahsil edilecek olan tutarın hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.


B-   RAPORUN SONUCU


Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan 4.100.000.-TL tutarındaki sermaye artırımından elde edilecek nakdin, şirketimizin yeni faaliyet konusu ve grubumuzun ana iştigal konusu olması sebebiyle, inşaat projelerine  ve değişen piyasa koşullarına bağlı olarak yatırım yapmanın karlı hale geldiğini gözlemlediğimiz  faaliyet konularına yatırım yapılarak değerlendirilmesi  planlanmaktadır. 
METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARIKarar No :2014/02

Karar Tarihi :07.02.2014


Şirketimiz Yönetim Kurulu, Akın KARALİ, Özüm SAÇAKLIOĞLU, Ömer SAÇAKLIOĞLU, Haluk Fikret ABUŞOĞLU, İbrahim HASELÇİN'nin katılımıyla toplandı.


Yönetim Kurulumuzun Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde hazırlamış olduğu Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağına İlişkin Raporu'nun kabulü hususu görüşüldü.


Neticede, 


1) Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan Raporun ekte yer aldığı şekliyle kabulüne, 


2) Raporun, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine ve KAP'ta kamuya duyurulmasına 


oy birliği ile karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Akın KARALİ       Özüm SAÇAKLIOĞLU 

Ömer SAÇAKLIOĞLU      Haluk Fikret ABUŞOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


İbrahim HASELÇİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiönetimtim Kurulu Üyesi    

Ömer SAÇAKLIOĞLU      Haluk Fikret ABUŞOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim HASELÇİN