Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması için önerge verildi! 

Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması için önerge verildi! Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılarak maliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.


Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılarak maliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hazırlandı.

İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekili, millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılarak maliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması için önerge verildi! 

Meclis araştırması önergesinde şu ifadeler kullanıldı:

GEREKÇE 

''Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı en önemli sorunlardan biri yeşil alanların azalıyor olmasıdır. Türkiye’ye yeşil alan kazandırma adına yapılan projeler her ne kadar önemli görülse de bu projelerin gerçekçi ve doğru bir planlama ile gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Bu noktada, son yıllarda yapılan Millet Bahçeleri bir tartışma konusu halindedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da gündem konularından biri olarak ele aldığı millet bahçelerinin sayısının 2021 sonu itibariyle 278 olacağı ve yatırım değerinin de 16 milyar lira olduğu ortaya çıkmıştır. Bu rakam 3 milyar 378 milyon TL’lik bir yılık bütçeye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden neredeyse 5 kat daha fazla büyüklüktedir. 

78 ilde toplam 50 milyon metrekare büyüklüğe sahip olacak olan Millet Bahçelerinin hem yapım aşamasında ciddi bir bütçe gerektirdiği hem de sonrasında gerek sulama gerek aydınlatma gerek teçhizat ve güvenlik konusunda da ciddi maliyetlere yol açtığı da ortada olan bir gerçektir. Bu nokta itibariyle de zaten 278 millet bahçesinin yapım aşamaları için 16 milyar TL harcanması planlanırken yapımları tamamlandıktan sonra da bu alanların giderlerinin neler olacağı ve devletin hangi bütçe kalemlerinden karşılanacağı da ayrıca bir araştırma konusu olmalıdır. 

Söz konusu millet bahçelerinden biri de İzmir’in Bergama ilçesinde yapılmaktadır. 36 bin metrekarelik bu alanın altyapı ve fizibilite çalışmalarının yapılmadığına dair iddialar söz konusu olmuştur. Belediye meclis üyeleri tarafından da bu alan içerisinde iki adet park alanının imara açılacağından ve söz konusu alanın ticaret alanı yapılacağından söz edilmiştir. Ayrıca, Millet bahçesi içerisinde yer alması planlanan satış ünitelerinin kiralama ya da satış yetkisinin kimde, hangi kurumda olacağına dair bilginin de hazırlanan ihale dosyası içerisinde yer almadığından da söz edilmiştir. Bu da bize, Millet bahçelerinin sadece kentin estetiğine, yeşil alan sahibi olmasına dair değil aynı zamanda sosyo-ekonomik yapısını etkileyeceğine dair de bilgiler vermektedir. Ayrıca,  İzmir  Bergama’da yapılması planlanan millet bahçesinin yapılacağı alanın etrafındaki esnaflara zarar verebilecek bir etkisinin olacağı tartışılmaktadır, dolayısıyla bu bağlamda yerel halkın da görüşlerine başvurulması gerektiği de açıktır. 

Yukarıda sözü edilen bilgiler ışığında, Millet bahçelerine dair projelerin incelenmesi, millet bahçelerinin açıldıkları şehirlerde yaratabilecekleri sosyo-ekonomik etki ve devlete maliyetlerine dair durumun incelenmesi ve araştırılması amacıyla Anayasanın 98.maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104.ve 105.maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.''