Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sorunların araştırılması için önerge verildi!

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sorunların araştırılması için önerge verildi!İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mağdur olanların sorunlarının araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.


İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 Milletvekili tarafından İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mağdur olanların sorunlarının araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla önerge hazırlandı.

İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mağdur olanların sorunlarının araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi için meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

Önergede şu ifadeler kullanıldı: Aktif deprem kuşakları üzerinde yer alan ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere bütün yerleşim yerlerinde mevcut yapıların büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığı, imarsız, ruhsatsız ve iskansız kaçak yapıların tehdit oluşturduğu bir gerçektir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması için çıkartılan kanunlardan birisi de Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanundur. Bu kapsamda İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesinde mağdur olanların sorunlarının tespit edilmesi, çözüm yollarının araştırılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususunda tedbir alınabilmesi için Anayasanın 98. TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.''

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi

GEREKÇE 

İstanbul'un 39 ilçesinden birisi de Kadıköy’dür. En eski ilçelerinden olan Kadıköy’de genellikle imarlı, ruhsatlı ve iskânlı konutlar yer almaktadır; fakat Merpenköy’ün bir kısmı, Dumlupınar, Eğitim ve Fikirtepe mahalleleri ise düzensiz ve kaçak yapılaşmanın olduğu mahallelerdir. Bu mahalleleri kapsayan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2021’de başlayan yıkım ve yeniden yapılaşma süreci büyük sıkıntı ve ızdıraplı durumlarla devam etmektedir. Oradan göç eden, evleri yapılınca geri dönme umudu taşıyan on binlerce insan ve yapılacak modem sitelerdeki konutlardan proje üzerinden daire satın alanlar büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu saymm 60.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bölgede dönüşüm amacıyla 61 yapı alanı oluşturuldu. 28’inde yıkım gerçekleşti. 9’u ruhsatlı ve iskânlı olarak tamamlandı, 9’unun ruhsatı başladı ama hala iskân almayacak şekilde tamamlanamadı. 10’u ise yıkıldı fakat inşaatlar başlayamadı. Geriye kalan 33 yapı alanında bulunan binalara da mülteciler ve diğer evsizler yerleşti. Bu yıkımların sonuncusunu gerçekleştiren dönemin Başbakanı Binali Yıldırım dönüşüm projesini desteklediğini ifade etmişti. 

Değişik zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanı da mağdurlara umut verecek konuşmalar yapmış olmasına, hatta süre verilmesine rağmen hiç biri gerçekleşmemiştir. Emlak Konut ve  TOKİ  marifetiyle yapma sözü de doğru çıkmamıştır. 

İstanbul gibi deprem tehdidi altındaki en önemli ilimizin orta yerinde, dönüşüm için örnek oluşturması gerekirken meydana gelen olumsuz gelişmelerin yerinde incelenmesi, mağdurların sorunlarının tespit edilmesi, çözüm yollarının araştırılarak tedbirlerin alınabilmesi için TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulmasını faydalı ve gerekli görmekteyiz.

Fikirtepeli kentsel dönüşüm mağdurları için müjdeli haber!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com