Milli park nedir?

Milli park nedir? Milli park nedir?

Ulusal park olarak da bilinen milli park nedir, milli parklarımızı korumak neden önemlidir? Detayları haberimizde...Milli park nedir?

Ulusal park olarak da denen milli parklarımız ile ilgili hususlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2. maddesinde ele alınmıştır. Buna göre milli park nedir kısaca tanımlamak gerekirse;


"Milli park, bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır."


Türkiye'de 31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilen 6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesinde "VI. Milli parklar:" başlığı altında söz konusu husus ilk kez yasal olarak ele alınmıştır.


Madde 25: "Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir."


Milli parklarımızı korumak neden önemlidir?

Milli parklarımızı korumak ve geliştirmek, kültürümüzün korunup, gelişmesi ile doğru orantılıdır. Tarihimize ait değerli alanların korunup, gelecek kuşaklara aktarılması, kültürümüzün devamlılığını da sağlayacaktır. Bu nedenle milli parklarımızı korumak da önem teşkil ediyor.


Türkiye'nin milli parklarından bazıları..

31.01.2013 tarihi itibariyle Türkiye'de toplam 40 adet Milli Park alanları bulunuyor. Peki milli park nerelerde bulunuyor? Milli parklarımızdan bazıları...

* Yozgat Çamlığı Millî Parkı - Yozgat

* Karatepe-Aslantaş Millî Parkı - Osmaniye

* Kuşcenneti Millî Parkı - Balıkesir

* Soğuksu Millî Parkı -Ankara

* Uludağ Millî Parkı - Bursa

* Yedigöller Millî Parkı - Bolu

* Spil Dağı Millî Parkı - Manisa

* Altındere Vadisi Millî Parkı - TrabzonIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com