26 / 05 / 2022

Miras kalan evin satışını isteyebilir miyim?

Miras kalan evin satışını isteyebilir miyim?

Miras, bir kimsenin vefatı halinde yasal mirasçılarına kalıyor. Peki, mirasçıların yasal hakları nelerdir? Bir mirasçı olarak "Miras kalan evin satışını isteyebilir miyim?" diyorsanız, işte yanıtı..Miras kalan evin satışını isteyebilir miyim?

Miras, bir kimsenin vefatı halinde yasal mirasçılarına kalıyor. Mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelmiş oluyor. 


Bu mülkiyet hakkı kanunen elbirliği ortaklığı olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmeleri gerekiyor.


Medeni Kanuna göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilme hakkına da sahip oluyor.  Peki, siz de bir mirasçı olarak "Miras kalan evin satışını isteyebilir miyim?" diyorsanız, hemen yanıtlayalım.


Mirasçılar aldıkları ortak karar ile, miras kalan evin satışını gerçekleştirebiliyor. 


Miras kalan evin satışını tüm hissedarlar tapuda imza vererek yapabilecekleri gibi, tüm hissedarların hisse satış yetkilerinin verildiği bir kişi de tapuda satış işlemini gerçekleştirebiliyor. Hissedarlardan birinin veya birkaçının 65 yaş üzerinde olması halinde öncelikle akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin bir rapor alınması gerekiyor.


Anlaşma sağlanamaması durumunda her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebiliyor


Medeni Kanun

Paylaşmayı isteme hakkı

MADDE 642.- Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. 


Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.


Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.


Miras kalan evin gelir vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com