Miras vergisi beyanname verme süresi!

Miras vergisi beyanname verme süresi! Miras vergisi beyanname verme süresi!

Türk Vergi sisteminde yer alan dolaysız vergilerden biri olarak karşımıza çıkan miras vergisi ödemeleri için ilk olarak beyanname verilmesi gerekiyor. İşte, miras vergisi beyanname verme süresi!Miras vergisi beyanname verme süresi!

Kişi miras, vasiyet, vb. yollarla servete sahip olduğunda veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemekle yükümlü sayılıyor. 


Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir  servet vergisi olarak da tanımlanabiliyor.


Miras vergisi,  bildirim tarihinden itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödebiliyor. 2015 yılına ait miras vergisi 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Peki, Miras vergisi beyannamesi ne kadar sürede verilir?


Miras vergisi beyanname verme süresi!

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilir.


Miras intikal vergisi beyannamesi örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com