Miras vergisi ödemeleri için bugün son!

Miras vergisi ödemeleri için bugün son! Miras vergisi ödemeleri için bugün son!

Miras vergisi olan veraset ve intikal vergisi 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Miras vergisi ödemeleri için bugün son gün olup, mükelleflerin mesai bitimine kadar vergi dairesine ödemelerini yapmaları gerekiyor.


Miras vergisi olan veraset ve intikal vergisi 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Bu vergi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Üç sene boyunca ödenen miras vergisinin ilk taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım'da ödeniyor.


Buna göre miras vergisi ödemeleri için bugün son gün olup, mükelleflerin mesai bitimine kadar vergi dairesine ödemelerini yapmaları gerekiyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Vergi mükellefiyeti beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; 


Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte; 


Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihten itibaren başlıyor.


Miras vergisi tarifesi 2016

1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com