Mirasçılar dikkat! Süre daralıyor!

Mirasçılar dikkat! Süre daralıyor! Mirasçılar dikkat! Süre daralıyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Tüm mükelleflerin 2 hafta içerisinde veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekiyor.Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir durumda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. 1 Mayıs'ta başlayan vergi dönemi 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Bir kişinin vefat etmesi halinde tüm mal varlığı mirasçılarına geçiyor. Mirasçıların ise veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi durumunda miras vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapanıyor.

Son 2 hafta

1 Mayıs tarihinde başlayan veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri ay sonuna kadar ödemeleri devam edecek. Henüz ödeme yapamayan vatandaşların 2 haftalık zaman dilimini iyi değerlendirmeleri gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisinin 2'nci dönem ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da sona erecek.

Nasıl hesaplanıyor?

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şöyle belirleniyor:

İstisna tutarları şu şekilde;
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, 

Miras kalan ev satılır mı?

Medeni Kanuna göre mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereği tarafından ortaklığı devam etmedikçe, mirasın paylaşılmasını isteyebiliyor. Mirasçılar ortak karar alıp miras kalan konutun satışını gerçekleştirebiliyor.

Miras kalan eğer konut ise satışı, tüm hissedarlar tapuya gidip imza vermesi ya da tüm hissedarların hisse satış yetkisi verdiği bir kişinin tapuda satış işlemini yapması gerekiyor. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019!

Miras kalan konut satılabilir mi?