Veraset ve İntikal Vergisi 2019

Veraset ve İntikal Vergisi 2019

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da ivazsız olarak intikal etmesiyle elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. Miras vergisi ödemeleri bugün itibariyle sona eriyor.

Mirasçılar dikkat! 10 gün sonra başlıyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesiyle miras vergisi ödeniyor. Tüm mükellefler için ikinci taksit ödemeleri 10 gün sonra başlıyor.

10 soruda Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı 2019!

Gelir İdaresi Başkanlığı, ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı” Broşürü yayınlandı...

Mirasçılar dikkat! Süre bitiyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesiyle miras vergisi ödeniyor. Tüm mükelleflerin 3 gün içerisinde veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekiyor.

Mirasçılar dikkat! Süre daralıyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Tüm mükelleflerin 2 hafta içerisinde veraset ve intikal vergisini ödemeleri gerekiyor.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edildi....

Gayrimenkulde vergi ve harçlar yeniden belirlendi!

Gayrimenkulde 2019 yılında ödenecek bazı vergi ve harç oranları belirlendi. Tebliğler, 1 Ocak itibari ile yürürlükte olmak üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı...

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün!

Veraset ve intikal vergisi, miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Üç sene boyunca senede iki taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!

Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da bitecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün!

Veraset ve intikal vergisi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde mirasçılardan tahsil ediliyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün!

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Ödemeler Kasım ayı sonunda bitecek. Buna göre, veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor..

2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ödemeleri de 1 Kasım itibariyle başladı. Vergi ödemeleri ay sonunda sona erecek. Buna göre, 2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi sonucu ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi dilekçesi..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015!

Veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisinin tarhı!

Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleri oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisinin tarhı nedir, Veraset ve intikal vergisinin tarhı nasıl belirlenir?

Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince vergi, 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Kasım ayı itibariyle verginin 2. taksit ödemeleri yapılıyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 2015 yılı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı..

Veraset ve İntikal Vergisi 2019

Veraset ve İntikal Vergisi 2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2019

Türkiye'deki malların veraset yoluyla veya ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Miras vergisi için ödemeler bugün mesai bitimi sonunda sona erecek.

Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödenen miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) senede ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödüyor.Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu da kapatılıyor.

 
Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname

Veraset yoluyla intikal edilmesine karşı verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesi için yasal süreler şöyle;

- Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde