15 / 08 / 2022

Mirasın paylaştırılması davası dilekçe örneği!

Mirasın paylaştırılması davası dilekçe örneği!

Kendisine miras kalan kimseler bir dilekçe ile dava açarak mirasın paylaştırılmasını isteyebiliyor. İşte mirasın paylaştırılması davası dilekçe örneği...Miras, ölen bir kimseden yakınlarına kalan para, mal ya da mülk oluyor.Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. 

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Kendisine miras kalan kimseler dava açarak mirasın paylaştırılmasını da talep edebilirler.