Mirasta tasarruf nisabı!

Mirasta tasarruf nisabı!Mirasta tasarruf nisabı hesaplanırken mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor...Mirasta tasarruf nisabı yani terekenin tasarruf edilebilir kısmı, Türk Medeni Kanunu'nun ikinci ayırımında tasarruf özgürlüğü kısmında hükme bağlanmıştır. Bu hükümler doğrultusunda mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilme hakkına sahip oluyor. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebiliyor. 


Mirasta tasarruf nisabı nasıl hesaplanır?

Tasarruf edilebilir kısım (mirasta tasarruf nisabı), terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor.


Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor.


Mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları, tenkise tabi oldukları ölçüde, tasarruf edilebilir kısmın hesabında terekeye ekleniyor.


Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması veya böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak tayin etmesi ya da sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devretmesi halinde, sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satın alma değeri de terekeye ekleniyor.Mirasçılıktan çıkarma!
Miras sözleşmesinden doğan davalar!
Evlat edinilen çocuk mirasçı olur mu?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeme cezası!
Mirasçılık belgesi!
Tapu miras!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com