17 / 08 / 2022

Mirastan ıskat nedir? Mirastan ıskat nasıl yapılır?

Mirastan ıskat nedir? Mirastan ıskat nasıl yapılır?

Miras bırakanın mirasçısını mirastan mahrum bırakmasına mirastan ıskat deniyor. Peki, Mirastan ıskat nasıl yapılır? Mirasta ıskatın hukuki dayanağı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Mirastan ıskat; murisin mirasçısını, miras payından mahrum bırakması olarak biliniyor. Yani mirasçılıktan reddedilmesi işlemi olarak ifade ediliyor. 

Miras bırakan ve onun saklı paylı mirasçıları arasındaki aile bağının mirasçının olumsuz bir davranışı yüzünden kopması, onun miras sıfatından yararlanmaya layık olmadığını anlamına geliyor ve bu sebeple de mirastan çıkarma işlemi yapılıyor. 

Medeni kanunun 510. Maddesinde de yer aldığı gibi mirasçının miras bırakana ya da onun ailesine karşı ağır ir suç işlemesi mirastan ıskat sebebi olarak biliniyor. Bu suç bir sonuca ulaşmasa da sadece teşebbüs aşamasında kalsa da ıskat sebebi teşkil ediyor. Bu konuda ceza mahkemesince alınmış bir mahkûmiyet kararı zorunlu değil ağır ancak bir suçun işlenmiş olması yeterli oluyor. 

Mirastan ıskat nedir? Mirastan ıskat nasıl yapılır?

Mirastan çıkarma kanunda iki şekilde öngörülmüş olup şu şekilde belirtiliyor;

Cezai sebebe bağlı olarak mirasçılıktan çıkarma(Cezai Iskat)
Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma