09 / 08 / 2022

Tapuda tevhit işlemi nedir? Tapuda tevhit nasıl yapılır?

Tapuda tevhit işlemi nedir? Tapuda tevhit nasıl yapılır?

Arsa satış ve imar prosedürlerinde sıkça karşı karşıya geldiğimiz tapuda tevhid işlemi gerekli ve zorunlu olan bir uygulama olarak biliniyor. Peki, Tapuda tevhit işlemi nedir? Tapuda tevhit nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı olan, birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın birleştirilerek tek bir parsel halini alınması işlemine tapuda tevhit işlemi deniyor. 

Tapuda tevhit işleminde parsel sahipleri parsellerini birleştirilerek  inşaat haline getirmek isteyebilirler. Dolayısıyla iki bağımsız parsel imar hukukuna uygun bir şekilde kadastorsu da yapılmak suretiyle birleştirilerek kullanılıyor.  

Tapuda tevhit işlemi nedir? Tapuda tevhit nasıl yapılır?

Tapuda tevhit işlemi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine uygun şekilde gerçekleştirilebiliyor. Tevhit işlemi farklı kişilere ait olan mallar için yapılabildiği gibi, aynı kişiye ait olan mallar için de yapılabiliyor. 

Bu süreci başlatmak için yapılması gereken ilk iş belediyeye başvuru yapmaktır. Gereken işlemler yapıldıktan sonra tapuların birleştirmesi yapılabiliyor. Bu işlemin yapılacağı taşınmazın üzerinde irtifak ve rehin gibi kaydedilmemiş hak ve şerh durumu varsa tüm rehin alacaklılarının ve hak sahiplerinin kabulünün alınması gerekiyor.