Tevhit işlemi nedir?

Tevhit işlemi nedir?Tapuda gerçekleştirilen tevhit işlemi nedir? Merak ediyorsanız detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...


Tevhit işlemi nedir?

Tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesini ifade ediyor. Söz konusu işlem, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor.


Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekiyor. "Tevhit işlemi nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra tevhit işlemi için gerekenleri sıralayalım.


Tapuda tevhit işlemi için gerekenler..

* Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

* Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,

* Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.

* Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com