19 / 08 / 2022

Tapu ifraz işlemi nedir? Tapuda ifraz nasıl olur?

Tapu ifraz işlemi nedir? Tapuda ifraz nasıl olur?

Tapuda tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması ifraz olarak ifade ediliyor. Peki, Tapuda ifraz nasıl olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Tapu kütüğü üzerinde tek bir parsel olarak kayıtlı olan gayrimenkulün, düzenlenen haritalara göre birden fazla parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemine tapu ifraz işlemi deniyor.  

Gayrimenkulün bir sahibi varken bölünmesi ya da bir kısmının satılması gibi durumlarda yapılan tapu kütüğündeki değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.  İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanması gerekiyor. 

Tapu ifraz işlemi nedir? Tapuda ifraz nasıl olur?

Onaylama işlemi, ifraz işlemi başvurusunun belediyelere veya valiliklere intikal işleminden itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlanması gerekiyor ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildiriliyor. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırıyor. 

İfraz yani ayırma işlemi, bir gayrimenkulün parsellere bölünerek tapu kaydına işlenmesi olarak da tanımlanabiliyor. Ancak bu işlem için de belli şartlar bulunuyor. 

İfraz işlemi gerçekleştirilecek arsada irtifak hakkı, şerh ya da rehin olmaması gerekiyor. Ayrıca afet, heyelan ya da taşkın gibi tehlike bölgelerinde bulunan yerlerin ifraz işlemi yapılamıyor. Yola cephesi bulunmayan arsalar da parsellere ayrılamıyor.