Çukurova Balkon

Mogan Gölü ihalesi TBMM gündemine taşındı!

Mogan Gölü ihalesi TBMM gündemine taşındı! Mogan Gölü ihalesi TBMM gündemine taşındı!

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'daki Mogan Gölü'nün temizlenmesi çalışmalarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Mogan Gölü ihalelerinin neden sonuçlanmadığını soran Gök sorularını, Başbakan Davutoğlu'na iletti.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'daki Mogan Gölü'nün temizlenmesi çalışmalarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Gök sorularını, Başbakan Davutoğlu'na iletti.


Gök önergesinde "Mogan Gölü’nü yaşanabilir bir alan haline getirmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi’nin de düzenleyici kurumlar arasında yer aldığı “Mogan Gölü’nü Kurtarma Protokolü” 30 Eylül 2014 tarihinde taraflarca imzalanmış ve büyük müjdelerle kamuoyu ile paylaşılmış olduğu halde Mogan Gölü’nde en küçük bir iyileştirme çalışmasına başlanmamış olup göldeki kirlilik daha da artmış bulunmaktadır.


Çöple dolan, balçıkla kaplanan Mogan Gölü’nde kirlilik nedeniyle ölen balıkların karaya vurması, tehlikenin balık ve kuşların yanı sıra insanlar için de ciddi boyutlara ulaştığını sağır sultanın dahi duyduğu bu konuda Mogan Gölü’nü, göldeki balıkları ve kuş türlerini, çiçek ve diğer bitki türlerini, ağaçlan ve insan sağlığını korumaya yönelik iyileştirmeler doğrultusunda alınması gereken önlemleri içeren çok sayıda yazılı soru önergesi vermiş olmama karşın Mogan Gölü bugün can çekişmektedir." dedi.


"Can çekişen Mogan Gölünün kurtarılması için Gölbaşı Belediye Meclisi’ 01.10.2014 tarihinde, “Mogan Gölü Dip Çamuru Temizliği, Gölü Besleyen Derelerin Islahı, Göl ve Çevre Düzenlemesi İşleri ile Mogan ve Eymir Gölleri Havzasında Kirliliğin Önlenmesi ve Rehabilitasyon İşlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” nün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Fatih Duruay’a yetki verilmesini oybirliğiyle karar vermiştir.O gün, bugündür Gölbaşılıiar havanda dövülen su misali oyalanmakta, Gölbaşı kirletilmeye devam edilirken Mogan’da balıklar ölmeye devam etmektedir.2 kez ihale açılmışsa da sonuç alınmamış, 2. İhale 5 Nisan 2016 tarihinde iptal edilmiştir." şeklinde ifadelerde bulunan Gök, "Oysa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek protokol ile ilgili olarak yaptığı konuşmada; “Gölbaşı Ankara’nın en önemli hayat noktalarından birisi. Bugün bunun için çok önemli kararlar alındı ama bu kararların alınmasında bize gerçekten öncülük eden TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e ben tüm AnkaralIlar adına teşekkür ediyorum. Alınmış olan kararlar ile herkes kendi görevini aldı ve bu protokole bağlandı. Dolayısıyla herkes kendi görevini yapacak ve inşallah 2 sene içeresinde temizlenmiş bir gölü birlikte göreceğiz. Bu Ankara için büyük bir kazanç olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek halkı boş yere umutlandırmıştır." dedi.


Aradan neredeyse 2 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına, iki kez ihale düzenlenmiş olmasına rağmen ihalenin sonuçlanmadığını ve Mogan Gölünün kurtarılması işi, yerine getirilmemiş boş vaatlerden öteye geçmediğini belirten Gök şu soruları sordu;


Gök'ün soruları


1-    Ankara’nın akciğeri konumunda olan Mogan Gölü’nün temizlenmesi için yapılan ihale neden gerçekleşmemiştir?


2-    İhale hangi gerekçelerle iptal edilmiştir?


3-   İhale hangi usulle yapılmıştır? Kaç firma ihaleye katılmak üzere dosya almış veya davet edilmiştir? Bu firmalar ne teklif vermişlerdir?


4-    İhaleye ilişkin şartname bilgilerini kamuoyu ile paylaşacak mısınız?


5-   lhaleye 8 firmanın katıldığı, 4 firmanın elendiği, 4 firmanın teklif vermediği iddiaları doğru mudur?


6-    Doğru ise bu tutumun gerekçesi ihale kurumuna sunulmuş mudur? İddia doğru değilse ve anılan 4 firma teklif vermişlerse verilen teklifler nedir? Tekliflerin İhale iptaline gerekçe sayılabilir bir niteliği/niceliği var mıdır? Kamuoyu ile paylaşır mısınız?


7-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

a-Mogan gölü ve çevresinde yapılan bilimsel çalışma ve izleme çalışmalarına ilişkin veriler ile fiziki planları sağlama taahhüdüne bağlı mıdır?

b-Dip çamurunun ortamdan alınması amacıyla yapılacak fizibilite ve uygulama projeleri çalışmaları için finansal kaynak sağlama taahhüdünün neresindedir? Finansal kaynak miktarı ile işin hacmi konusunda bir uyumsuzluk var mıdır?

c-Gölün dip çamurunun temizlenmesi, susuzlaştırıİması ve depolanması işlerini yapma sözü geçerliliğini korumakta mıdır? Ortaya çıkan bir zorluk mu vardır? Varsa nedir?

d-Mogan Gölünü besleyen dere ağızlarındaki sazlıkların güçlendirilmesi sağlanacak mıdır?

e-Sukesen Deresine deşarj yapan tesislerin kontrolü ne aşamadadır?


8-    Orman ve Su İşleri Bakanlığı;

a-Gölü besleyen 13 dereden faal olanların (Su Kesen Deresi, Çöl Ovası Deresi vb.) ıslahı konusunda protokol sonrasında bir karar değişikliğine gitmiş midir?

b-Mogan gölü çıkış noktasında bulunan kapak ve regülatörünün ıslahı çalışması için ne düşünülmektedir?

c-Çölovası Deresi üzerinde, çökeltiye, birikintiye engel olmak üzere rusubat barajını (Sel Kapanını) yapacak mıdır?

d-Mogan Gölü’nü besleyen derelerden rusubat taşınmasını engelleyecek tersip bentlerinin yapılacağı yerlerin tespiti yapılmış mıdır?

e-Mogan Gölü’nü besleyen derelerde biriken rusubatın temizlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak mıdır?

f-Mogan Gölü su bütçesini belirleme çalışması ne aşamadadır, bir değişiklik ihtiyacı bulunmakta mıdır?

e-Erozyonun önlenmesi maksadıyla, göl çevresinin ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu ile havza ıslahı çalışmaları ne aşamadadır?

f-Mogan ve Eymir Gölleri arasındaki kanalın rehabilitasyonu hangi aşamadadır?


9-   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı;

a-Protokolde belirtilen işlemin yapılabilmesi için mevcut olan yolların iyileştirilmesi, yeni yolların ve altyapı çalışmalarının yapılmasını tamamlamış mıdır?

b-ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na iş makinası desteği sağlaması gerçekleştirilmiş midir?.

c- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün havza alanı içerisinde uygun göreceği alana arıtma yapılması çalışmaları ne aşamadadır?


10-  Gölbaşı Belediye Başkanlığı; Göl çevresinin tamamının düzenlenebilmesi amacıyla çevre düzeni planları doğrultusunda uygulama imar planlarının hazırlayarak, onay için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne sunmuş mudur?


11-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı Mogan Gölünün kurtarılması için yaptıkları protokol hükümlerine bağlılıklarını sürdürüyorlarsa, başka bir söylemle protokol hükümleri geçerli ise yukarıda 7,8,9, ve 10 uncu sorularımda yer alan yükümlülükler doğrultusunda Gölü kurtarmak için gereken çalışmalar niçin başlatılmamıştır?


12-  Protokol uygulamasında kurumların görüşlerinde protokol tarihine göre değişiklikler olduğu doğru mudur?


13-  Doğru ise bu değişikliklerin ihalenin gerçekleştirilmesini engellediği,5 Nisan 2016 tarihindeki ihalenin bu nedenle iptal edildiği iddialarına karşı bir açıklama yapacak mısınız?


14-  Protokol hükümlerinin değiştirileceği, buna bağlı olarak İhale Şartnamesinin de değiştirilerek yeni bir ihale aşaması için hazırlık yapıldığı iddiaları doğru mudur?


15-  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün doyurucu ve inandırıcı bir açıklama yapması için bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?