Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Adem Tarakçı, İlhan Tarakçı, Bican Tarakçı, Hafize Tarakçı, Nurcan Tarakçı Kılıç tarafından 210 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Adem Tarakçı, İlhan Tarakçı, Bican Tarakçı, Hafize Tarakçı, Nurcan Tarakçı Kılıç tarafından 210 bin TL'lik sermaye ile 15 Ocak'ta kuruldu. 


Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Şirket her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, apartman, site, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına her türlü gayrimenkul almak ve satmak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapabilir. 2.Şirket her türlü inşaat, onarım ve dekorasyon taahhüt işlerini yurt içinde ve yurt dışında yapabilir. 3.Şirket her türlü makine alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapabilir. 4.Şirket her türlü inşaat malzemesi imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. 5.Şirket her türlü inşaat, onarım ve dekorasyon amacı ile satın aldığı emlak onarım ve dekorasyonunu yapabilir, kiraya verebilir, satabilir. 6.Şirket, her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. 7.Şirket her türlü elektrik, elektronik malzemeleri ile bilumum yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirebilir. 8.Şirket her türlü mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 9.Her türlü güvenlik sistemleri yedek parça ve aksesuarlarını satabilir, imal edebilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir. A) Şirket amacı ile ilgili olarak komisyon, müşavirlik, danışmanlık, iç ve dış mümessilik yapmak, B) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazla akdetmek emsal ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, tahsilat üzerinden avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, hisse senetlerini, tahvilat ve menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydı ile alıp satmak, C) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için konusu ile ilgili mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. D) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, onların hisse senetleri ve tahvillerini ve diğer menkul değerlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, E) Gerek yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerek sonradan çıkartılan kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlülük hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, F) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak teşvik tedbirlerinden yararlanmak, G) Konu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunma, H) İştigal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak amacıyla ilgili olarak uluslar arası sergiler, fuarlar, panayırlar ve Türk haftalarına iştirak etmek, İ) Şirket işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, kiralamak, devir etmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, J) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrı menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Monster Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Edagül Sokak, 10/A.