Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Recep Aygün tarafından kuruldu.Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Recep Aygün tarafından kuruldu.

Moon Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1- Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında ve benzeri hizmetleri yapmak. 2- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak , Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3- Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. 4- Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma,klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı 5- Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. 6- Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. 7- Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek, kira sözleşmelerini fesih etmek. 8- Her türlü temizlik malzemesinin alımı satımı ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek. 9- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, 10- Şirket amacı doğrultusunda motorlu motorsuz her türlü nakil vasıtasını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü franchise ve gayrimenkul alabilir , satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. şirket amacını gerçekleştirmek için bankalardan krediler kullanabilir . bu kredilere karşılık her türlü ipotek verebilir. Gayrimenkuller Satın Alır Satar Kiraya Verir Kiralar Sahip Olduğu Gayrimenkuller Üzerinde Leh Ve Alehte İpotek Tevhid İfraz İntifak İntifa Rehin Ve Sair Ayni Haklar Tesis Eder Veya Kaldırır. Yerli Ve Yabancı Teknik Yardım Bilgi , Patent ,Know-How, İhtira Beratı ,Marka, İzin Ruhsat ,İmtiyaz Lisans Ve İşletme Haklarını İstihsal Veya İktisap Eder Satın Alır Satar Kısmen Veya Tamamen Kiralar Kiraya Verir Devredebilir Veya Devralabilir. Şirket Konularına Giren Malları Depolanması İçin Ardiye Özel Depo Veya Antrepo Açabilir Ve İşletebilir. Nakli Veya Dağıtımı İçin Gerekli Her Türlü Vasıta Tesisat Ve Teçhizat Alabilir.

Adres: İstasyon Mh.Yarımburgaz Cd. Istasyon 24 Rez.N.31/62 Küçükçekmece