11 / 08 / 2022

Muhittin Abacıoğlu kimdir?

Muhittin Abacıoğlu kimdir?

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu kimdir? Muhittin Abacıoğlu bugüne kadar hangi işlere imza attı?Muhittin Abacıoğlu, 1955'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak girdi. Bu bakanlıkta sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, EBÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı, İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Teknik Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Abacıoğlu halen Müşavir olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, TÜHİS ve MARLİT Yönetim Kurulu, YASATAŞ ve KAMU-İŞ Denetim Kurulu, EBK Vakıf Başkanlığı Üyeliklerinde bulundu.

Muhittin Abacıoğlu, TODAİ "Bürokrasi Diplomatlığı", Türkiye Bankalar Birliği", "Bankacılık", "TÜBİTAK "Cobit Uygulama ve Denetimi", Hacettepe Üniversitesi "Proje Değerlendirme" ve Lüksemburg Bankacılık Formasyon Enstitüsü "Proje Finansmanı ve Kredi Analizi konularında sertifika eğitimi aldı.

Uzun yıllar Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yağtığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, bağlı genel müdürlükler, il bayındırlık ve iskan müdürlükleri ile belediyelerin imar müdürlüklerinde imar işleri konusunda birçok eğitim, seminer ve komisyon çalışmalarına katılan yazar, imar alanında kazanmış olduğu bilgi ve deneyimlerini 1985 yılından itibaren kitap haline getirdi.

İmar mevzuatı alanında yardımcı kaynak olarak 1985 yılıdnan beri yayın dünyasında bulunan ve 11. baskısı yapılan "Açıklamalı-İçtihatlı İmar Mevzuatı ve Uygulaması" kitabı bu alanda isim yapmıştır. Abacıoğlu'nun ayrıca ihale, kentsel dönüşüm, kıyı, çevre ve yapı denetimi konularında yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Muhittin Abacıoğlu son olarak, oğlu Avukat Ali Abacıoğlu ile birlikte İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabını yayınladı.

 

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı!
 

Ali Abacıoğlu kimdir?