Muhtar kimdir ve görevleri nelerdir?

Muhtar kimdir ve görevleri nelerdir? Muhtar kimdir ve görevleri nelerdir?

Muhtar kimdir ve görevleri nelerdir? Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişi olan muhtar nasıl seçilir? İşte mahalle muhtarının görev ve sorumlulukları bu haberde...Muhtar kimdir ve görevleri nelerdir?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişi olarak tanımlanıyor. Belediye Kanunu'nun 9. maddesine göre muhtar şu şekilde ifade ediliyor; 


Muhtar kimdir?

mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü olan kimseye deniyor.


Köy veya mahalle halkı tarafından seçilen muhtarların birtakım görev ve sorumlulukları bulunuyor.


Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alır. 


Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabiliyor.

 

Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar ama bu asıl başbakanlığa aittir. Peki muhtarın görevleri nelerdir?


Muhtarın görevleri

- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak, 


- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması, 


- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak, 


- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek, 


- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak, 


- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, 


- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme, 


- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek, 


- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak, 


- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.


Muhtar adayı olma şartları nelerdir?
Apartman yöneticilerine muhtar yetkisi geliyor!