Müteselsil alacaklılık nedir?

Müteselsil alacaklılık nedir?

Borçlar Kanunu hükümlerine göre, müteselsil sorumluluk kelime anlamı olarak “zincirleme sorumluluk”, “müteselsil borçluluk”, “zincirleme borçluluk” anlamına geliyor. Peki, müteselsil alacaklılık nedir? İşte müteselsil alacaklılık tanımı...


Müteselsil alacaklılık nedir?

Borçlar Kanunu hükümlerine göre, müteselsil sorumluluk kelime anlamı olarak “zincirleme sorumluluk”, “müteselsil borçluluk”, “zincirleme borçluluk” anlamına geliyor. Peki, müteselsil alacaklılık nedir?


Müteselsil alacaklılık..

Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar.


Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur.


Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir.


Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir.


Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür.Müteselsilen sorumluluk ne demek?