11 / 08 / 2022

Nazım imar planlarını kim onaylar?

Nazım imar planlarını kim onaylar?

1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen ve detaylı bir raporla açıklanan ve rapor ile bir bütün olarak hazırlanan plana nazım imar planı deniyor. Peki, Nazım imar planını kim onaylar?Nazım imar planlarını kim onaylar?

Uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plana nazım imar planı deniyor.


Nazım  imar planlarında; arazi parçalarının genel kullanılış biçimleri, başlıca bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları, yapı yoğunlukları, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri, ilkeleri, ulaşım sistemleri ve problemlerin çözümü gibi hususları gösteriliyor.  


Şehirsel yerleşmenin genellikle 20 yıllık süre içinde yerleşme prensiplerini ve gelişmesinin niteliğini ve niceliğini kesin olarak belirtmeden ana hatlarıyla veren (alan, yoğunluk, kullanma şekli, ana ulaşım ağı gibi) uygulama planı için ön şart ve kılavuz olan plana nazım imar planı deniyor.


Nazım planının getirdiği ilkeleri açıklamak için ayrıca bir de rapor düzenleniyor. Rapor planın tamamlayıcı bir parçası olarak oluşturuluyor. Plan ise raporuyla bir bütün halinde oluyor. Peki, nazım imar planını kim onaylar?


Nazım imar planını kim onaylar?

Nazım imar planları belediye sınırlarını, varsa mücavir alanları kapsayacak şekilde düzenleniyor. İmar planı Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giriyor. Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderiliyor. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan ediliyor.


Nazım imar planını kim yapar?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com