Çukurova Balkon

Nazım imar planını kim yapar?

Nazım imar planını kim yapar? Nazım imar planını kim yapar?

Arazi parçalarının genel kullanılış biçimleri, başlıca bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları ve yapı yoğunlukları gösteren plana nazım imar planı deniyor. Peki, nazım imar planını kim yapar?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Nazım imar planını kim yapar?

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plana nazım imar planı deniyor.


Nazım imar planında, arazi parçalarının genel kullanılış biçimleri, başlıca bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları, yapı yoğunlukları, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri, ilkeleri, ulaşım sistemleri ve problemlerin çözümü gibi hususları gösteriliyor.  Nazım imar planları belediye sınırlarını, varsa mücavir alanları kapsayacak şekilde düzenleniyor. Peki, nazım imar planını kim düzenler?


Nazım imar planını kim yapar?

Nazım imar planının kimler tarafında yapılabileceği "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar” yönetmeliğinin 6. maddesinin B fıkrasında yer alıyor.


Bu yönetmeliğe göre; "Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı veya mimar ünvanları alarak mezun olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisans üstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve ünvanlarını kazanmış olması gerekiyor. 


1/1000 ölçekli imar planı nasıl yapılır?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com