Nazım Yavuz: Çatıcılık sertifikası alanlar çatıya çıkabilir!

Nazım Yavuz: Çatıcılık sertifikası alanlar çatıya çıkabilir!

Çatılara ancak çatıcılık sertifikası ve yüksekte çalışma eğitimi almış kişilerin çıkabileceğini söyleyen ve “Her önüne gelen çatılarda güneş enerji sistemleri, depo, panel, çanak anten gibi montaj işlemleri yapmamalıdır” diyen Yavuz, TOKİ Haber’in sorularını yanıtladı.
Çatı tasarımında çatı projesinin ve sistem çözümlerin önemine vurgu yapan Nazım Yavuz, çatıda işçiliğin ve uygulamanın önemine değindi. Çatılara ancak çatıcılık sertifikası ve yüksekte çalışma eğitimi almış kişilerin çıkabileceğini söyleyen ve “Her önüne gelen çatılarda güneş enerji sistemleri, depo, panel, çanak anten gibi montaj işlemleri yapmamalıdır” diyen Yavuz,  TOKİ  Haber’in sorularını yanıtladı. Çatıda doğru tasarım deyince ne anlamalıyız? 


Yaşadığımız mekanlar; evlerimiz, işyerlerimiz, eğimli veya teras çatılar ile dış etkenlerden korunmakta olup, güncel teknoloji ve malzemeleri ile çatılarımız artık daha güvenli, daha uzun ömürlü, daha bakımlı, enerji verimli, çevreye duyarlı ve konforlu olarak yapılabilmektedir. Ancak projelendirme, yapım veya bakım süreçlerinde bazı önemli safhalar isteyerek veya istemeyerek göz ardı edildiğinde; örneğin çatı projesi yapılmadığında, yapım tekniklerine uyulmadığında, standart dışı malzeme kullanıldığında veya yapım işlerinin bilgisiz, yetersiz, belgesiz kişilere bırakılması durumlarında ciddi problemlerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bazen haberlerde karşımıza çıkan; bu çatı nasıl uçtu, çatı üzerindeki su deposu çatıya veya çevreye nasıl zarar verdi diye hayretle bakıyoruz. Bunun cevabı kısaca bilginin, standartların, yapım usul ve teknikleri ile işçiliğin önemsenmemesidir. 


Çatıdaki güneş paneli, anten gibi ilavelere dikkat Çatıda doğru tasarımın unsurları nelerdir? 


Günümüzde çatılar binayı bir kabuk olarak korumanın yanında ek işlevler üstlenmişlerdir. Güneş enerjisi ısıtıcıları, su depoları, elektrik elde etmekte kullanılan fotovoltaik paneller, çanak antenler, hatta bazen baz istasyonlarının bile çatıya konduğunu görmekteyiz. Bu ekipman ve sistemlerin çatı üzerinde yer almaları bir hesaba ve projeye dayanıyorsa, usulüne uygun olarak yapılıyorsa ve yapımları denetleniyorsa bir problem veya tehlike söz konusu olmamaktadır. Ancak maalesef ülkemizde sıkça gördüğümüz üzere rastgele, izinsiz, hesapsız ve bilgisizce yapılan bu ilaveler, rüzgar, fırtına, deprem gibi durumlarda üzerinde bulundukları yapı ve çevredekiler için tehlike yaratmaktadırlar. Çatılar tehlikeli yüksek bölgelerdir, çatının bu sistemleri taşıyıp taşıyamayacağı incelenmelidir. Çatının üzerine de ancak çatıcılık sertifikası ve yüksekte çalışma eğitimi almış kişiler çıkabilir. Çatıda imalat yapmak üzere eğitim ve sertifika almamış kişilerin çatı üzerine çıkmalarına izin verilmemeli ve her önüne gelen çatılarda güneş enerji sistemleri, depolar, paneller, çanak anten gibi montaj işlemler yapmamalıdır.


Çatıda doğru tasarıma ulaşmak için sektörün sunduğu güncel ürünler ve uygulamalar nelerdir? 


Çatılarımızda yeni çatı kaplama malzemelerinin, yardımcı elemanlarının, aksesuarlarının ve son nesil yalıtım ürünlerinin kullanılması ile birlikte çatılarımız daha hava geçirmez ve daha yalıtımlı duruma geldikçe, kullandığımız veya kullanacağımız yalıtım malzemelerinin uygulama şekilleri ve sıralarının önemi artmış ve buradan Çatı Kaplama Sistemleri dediğimiz kavram doğmuştur. Evlerimizde ve bilhassa üst katlarda nem, küf, akıntı olmaması, insan sağlığını tehdit edici ortamların yaratılmaması, (solunum yolu hastalıkları, deri hastalıkları, romatizma gibi), yaşam konforunun sağlanması için; “çatıların kaplanması” işine proje safhasından başlayarak önem verilmesi ve doğru detayların doğru malzeme ve doğru işçilik kalitesi ile yapılması çok önemlidir. Çatılarımızın kaplanmasında kullanılan yalıtım ve kaplama malzemelerinin kalite ve çeşitliliğinin artması, çatı kaplama sistemi içinde kullanılacak ürünlerin uzman elemanlar tarafından doğru şekilde uygulanmaya başlanması sayesinde çatılar kullanılmayan boş alanlar olmaktan çıkmış yaşam alanları olarak kullanılmaya başlanmıştır.


Çatı kaplama malzemeleri Avrupa standartlarını yakaladı


Çatıda yeni eğilimler ve yeni teknolojilere ilişkin bilgi verir misiniz?


 Son 10 yılda Türkiye çatı sektörü, çatı uygulama sistemleri ile birlikte Batı ülkeleri kalitesinde üretilen yeni çatı kaplama malzemeleri ve çatı sistemleri ile tanıştı. Çatı kaplama malzemeleri özellik, kalite ve çeşit açısından çok gelişti ve Avrupa standartlarını yakaladı. Örneğin, beton ve kil kiremitlerde çatı sistem çözümleri çok iyi bir noktaya geldi. Metal esaslı çatı - cephe kaplamalarıyla sanayi, ticaret yapıları ve sosyal yapılar yeni yüzlere kavuştu. Bitüm ve sentetik esaslı çatı kaplama çeşitleri, kalite, özellik ve yangın güvenliği açısından geliştirilerek konutlarda ve sanayide artarak kullanılmaya devam ediyor. Bütün bunların yanında daha yeşil ve sağlıklı bir çevre yaratılmasına katkıda bulunabilecek yeşil çatı adı verilen bitkilendirilmiş çatı sistemleri, çatı altlarının kullanılmasına olanak sağlayacak çatı pencereleri, ısı ve su yalıtım sistemleri, çatılardan enerji üretimini sağlayacak fotovoltaik sistemler, çatılardan yağmur suyu toplayan sistemler artık ülkemizde de kullanılıyor. 


Çatı sistemi uygulamaları yeterince yaygınlaştı mı? 


ÇATIDER tarafından çatı kaplama malzemeleri konusunda standart detaylar oluşturmak ve sektördeki yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan ‘Çatı Kaplama Malzemeleri Uygulama Detayları Kılavuzu’, yeni verilerle güncellenmiş ikinci baskısı tamamlandı. Kılavuz, ÇATIDER’in eğitimprogramlarına ve üniversitelere teknik kılavuzluk sağlaması açısından önemli bir referans kaynağı oluşturuyor. Çatı sistemi uygulamalarının yaygınlaşması için ÇATIDER üyeleri ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.


Yeşil çatı pazarı 10milyon avro civarında Yeşil çatıların günümüz çatı tasarımındaki yeri nedir? 


Bitkilendirilmiş (yeşil) çatı uygulamaları, küresel ısınma ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesine karşı örnek bir çözüm oluşturuyor. Oksijen üretimini artırırken, ısı adalarının ve yağış suyu taşkınlarının azalmasını sağlıyor. Ayrıca enerji tasarrufu, yalıtım ömrünü uzatma ve ses yalıtımı gibi faydaları da var. Yeşil çatı uygulamalarının artmasıyla, doğal ortam koşullarına sahip kentler oluşacak. Avrupa’da birçok şehirde yeni ve renovasyon yapılan yapılarda yeşil çatı yapımı teşvik ediliyor. Özellikle Hollanda’da 500 metrekare üzerinde renovasyon yapılan yapılarda yeşil çatı yapımı özendiriliyor. ÇATIDER’in yeşil çatı uygulamalarında en önemli misyonu bu konuda kamuoyunu basın ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmek, gerektiğinde danışman olarak bu konuda uzman olan üyelerimize yönlendirmek, merak edilen soruları cevaplandırmak, yeşil çatıların yayılmasını sağlamaktır. Yeşil çatılar;

• Yalıtım ömrünü uzatır.

• Enerji tasarrufu (2 l/m2/yıl yakıttan) sağlar. 

• Ses yalıtımı (3 - 8 dB) sağlar.

• Canlılar için yerleşim alanı yaratır.

• Çatılarda kullanılabilir alanlar yaratır.

• Toz emilimini (0.2 kg/m2/yıl) artırır. 

• Yağış suyu taşkınlarının azaltılmasında etkindir.

• Oksijen üretimini artırır. 


Yeşil çatı pazarı, ülkemizde hızla büyüyen bir ivmeye sahip. 2005 yılında 10 bin metrekarelerde olan yeşil çatı uygulamaları, 2013 yılına gelindiğinde 300 bin metrekareye ulaştı. 2014 yılında ise 500 bin metrekareye yakın yeşil çatı uygulaması yapıldı. 2014 yılında pazarın büyüklüğü 8 milyon avroya ulaştı. Yeşil çatı pazarının 2015 rakamlarının ise 10 milyon avroluk satış hacmine ulaştığı tahmin ediliyor.


TOKİ Haber