ND Danışmanlık Tesis Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

ND Danışmanlık Tesis Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

ND Danışmanlık Tesis Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi Avcılar'da 250 bin TL sermaye bedeli ile Nimetullah Demir tarafından kuruldu.


ND Danışmanlık Tesis Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi Avcılar'da 250 bin TL sermaye bedeli ile Nimetullah Demir tarafından kuruldu.

ND Danışmanlık Tesis Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi konusu:

1-Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. 2-Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımını yapmak. 3-Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. 4-Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. 5-Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. 6-Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. 7-Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. 8-Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. 9-Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. 10-Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. 11-Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. 12-Şirket resmi kurum ve özel işyerlerinin temizlik işlerini yurt içinde ve yurt dışında yapmak yaptırmak, binaların iç ve dış genel temizliklerini yapmak yaptırmak, makine teçhizat ve malzemelerini almak satmak ve bu uğurda ihalelere katılmak. 13-Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 14-Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 15-Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 17-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 18-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 19-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 20-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını ve danışmanlığını yapmak. 21-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını ve danışmanlığını yapmak.

Adres:  Yeşilkent Mah. G-675 Sk. No:6/2 Avcılar