Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi, Caner Geban tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Şubat'ta Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi' nde kuruldu.Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi, Caner Geban tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Şubat'ta Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.


Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; a) Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, danışmanlığını ve komisyonculuğunu yapmak. b) Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek, Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı. c) Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. d) Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. e) İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü mal ve hizmet dağıtımı, ticareti ve pazarlamasını yapmak. f)  Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma, bordrolama ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek. g) Şirket amacı ve uğraş konusu içinde bulunan faaliyetler için faydalı olan iştira  hak  ve beratlarını, lisans, imtiyaz  ve  telif haklarını marka,  model, resmi ve ticaret unvanlarını  know how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek,   kiralamak, bunları kullanmak,  satmak veya kiraya vermek,   üzerlerinde intifa ve rehin haklan  tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. h)  Şirketin iktisadi maksat ve mevzuuna uygun  şekilde yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği   yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında yeni  şirketler kurabilir veya böyle  şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir, dilediğine satabilir. I) Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü, resmi ve özel ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personele çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden  başka  ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde TTK. Hükümleri çerçevesinde bu işleri de yapabilecektir.


Mint Gayrimenkul Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi adres: Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, 41/57