Oktay Sönmez: Ankara'nın konut talebi var!

Oktay Sönmez: Ankara'nın konut talebi var!


Sönmez Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Sönmez, konut artışıyla ilgili "Ankara'ya baktığımız 1 zaman, kentte konut talebinin olduğunu ve sektörün de buna karşılık verdiğini görüyoruz" dedi


Sönmez Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Sönmez Başkent kentin dört bir tarafında yükselen konut inşaatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 


¦ Sönmez Grup'un kuruluş serüvenini anlatabilir misiniz? 

Babamız ilk olarak 1960'lı yıllarda hurda işiyle ticaret hayatına başlamış. Bir aile şirketi olarak çalışmalarına devam eden firmamız üçüncü kuşaklarla birlikte ileriye dönük projeleri de devam ettiriyor. 

Hurda alanında faaliyet gösterirken gayrimenkulde yatırımlarımız oldu. 

Bu alanda birikimler müteahhitlik faaliyetlerine yönelmemizi sağladı. 

Tüm bu işler yürürken iş makinesi alım satımlarında da faaliyet göstermeye başladık. Fakat bu alandaki çalışmalarımızı 2006 yılma kadar sürdürdük ve ağırlıklı olarak şirketimizi inşaat sektöründe oluşturduk. Geldiğimiz noktada da asli işimizin gayrimenkul yatırımı olduğunu söyleyebilirim. 


¦ Firmanızın faaliyet alanları nelerdir? 

Sönmez Grup öncelikli olarak iş merkezleri ve AVM yatırımları başta olmak üzere farklı alanlarda yatırımlar yapmaktadır. Bunun yanında enerji sektöründe de yatırımlarımız sürüyor. Özellikle hidroelektrik santralleri (HES) alanında önemli proje ve yatırımlarımız bulunuyor. Bunun yanında Kırıkkkale'de bitme aşamasında olan PODIUM AVM projemizin açılışı, 1 ay sonra Sanayi bölgesi arsaları pahalı j. AJ.±X.CH a ua ua uııv k_/±± AVM yatırımına iştirak ettik. 

Büyük ölçekli marketlere lojistik depoları ve antrepoları yatırımları çözüm ortağı da olmaktayız. 


¦ Ankara'da faaliyet gösteren bir firma olarak şehrin avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

Öncelikle Ankara'nın başkent olması ve bürokratik çevrenin burada bulunması önemli bir avantaj sağlıyor. Bahsettiğimiz bu avantajı açacak olursak, hem iş dünyası, hem de bürokratik işlemlerle karşılaşan bireyler açısından Ankara'da olmak bürokrasiyi hızlandırmakta. 

Merkezde bulunmak zaman anlamında avantaj sağlayan bir faktör. Ankara'da yazışmaların ve evrak gerektiren işlemlerin daha hızlı sonuçlandığını söyleyebilirim. 

Bir Ankaralı olarak da şehrimde dezavantaj diyebileceğim bir konu olmadığını düşünüyorum. Belki de şehrin yapısına uyum sağlamamızdan kaynaklanıyordur. 

Ancak coğrafi olarak ticareti hızlandıracak bir yapıda olmasını isteyebilirdim. Söylemek istediğim; Ankara, denizi olan bir şehir olsaydı, ticari olarak çok daha hızlı ve pozitif ilerleme kaydedebilirdi. 

Tabi Ankara'nın ülke ortalamasına göre daha çok gelişen ve dört bir yanda genişleme gerçekleşecek. 

Bu proje dahilinde bir de otel yatırımımız var. Yine gösteren bir Sanayi bölgelerinde bulunan arsa fiyatlarının yüksek olması. Son dönemde ilgili bakanlıkların ve kurumların bu alanda çalışmaları oldu ancak bu çalışmalara ağırlık verilmesi sanayinin de önünü açacaktır. Bu sayede arsalara ödenen bedeller yatırıma aktarılmış olacak. 

şehir olduğunun altını da çizmek gerekiyor. 


¦ Ankara'da konut fazlası olduğunu düşünüyor musunuz? 

Bu konu zaman zaman gündeme gelen ve tartışılan bir konudur. Fakat ben Ankara'daki konut sayısının ihtiyaç fazlası olduğunu düşünmüyorum. Bu denge arz ve talep doğrultusunda devam etmektedir.  Ankara  sürekli göç hareketlerinin yaşandığı bir merkezdir. 

Ayrıca bürokrasiden dolayı sürekli şehre gelen ve giden memur aileleri de konut talebinde bir etkendir, inşaat sektörü çok sayıda ürünün kullanıldığı sektör, inşaatın dinamizmi pek çok alt sektörleri de dinamik tutmaktadır. 


¦ Ankara'nın trafiğini nasıl buluyorsunuz? 

Bir işadamı olarak başkentin trafik sorununun istanbul'a kıyasla az olması da herkes gibi benim için de önemli bir avantaj. 

Çağımızda 'zaman' toplumun her kesimi için çok değerli bir hal almış durumda. Bu açıdan her alanda zaman kazanmaya gayret ediyoruz. Günlük işleyişimiz içerisinde trafik de bizlere zaman kazandıran bir faktör. 

Günümüzün önemli bir bölümünü yollarda geçirmememiz bizlere bu konuda ciddi bir avantaj sağlıyor. 


¦ Ankara'da sanayinin mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu konuyu geçmişten günümüze değerlendirdiğimiz zaman, ülke sanayisinin başta istanbul olmak üzere Marmara bölgesinde şekillendiğini görüyoruz. 

Ankara her zaman bir memur kenti imajı taşımıştır. 

Ancak daha sonra ülkemizin farklı bölgelerinde de gelişim yaşanmıştır. Son yıllarda Gaziantep gibi şehirlerimiz de atağa kalkmıştır. Sanayi alanında şehirlerimizin yarıştığını görüyoruz. Ankara da bu gelişmeleri yaşayan bir şehir. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi Ankara'nın denizinin olmaması bu alandaki gelişmeyi bir nebze de olsa frenlemektedir. Denizi olan şehirlerin ihracat kapasitelerinin arttığını göz önüne alırsak, Başkent'in bu anlamda daha zor şartlarda mücadele ettiğini söyleyebilirim. 


Habertürk Ankara