03 / 07 / 2022

Orhangazi Belediye Başkanlığı 22 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Orhangazi Belediye Başkanlığı 22 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan 22 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.  

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan 22 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihaleleri 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

 

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2. Bu husustaki ihaleler 21.04.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3. Satışı yapılacak taşınmaz;

MAHALLESİADA/
PARSEL/
AÇIKLAMA

CİNSİ
 
EMSAL/
YENÇOK
YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE SAATİ
Yeniköy Mahallesi884/1ArsaEmsal 1,50
-Yençok 15,50
42.633,4613.855.874,50415.676,2415.02
Yeniköy Mahallesi889/1ArsaEmsal 1,50
-Yençok 15,50
34.347,7410.991.276,80329.738,3015.04
Yeniköy Mahallesi888/2ArsaTaks:0,25
Kaks:0,50
2.646,021.058.408,0031.752,2415.06
Hürriyet Mahallesi301/143ArsaEmsal 1,20
-Yençok 18,50
2.523,842.569.269,1277.078,0715.08
Keramet Mahallesi113/3Tarla-684,4715.742,81472,2815.10
Keramet Mahallesi113/7Tarla-978,4024.460,00733,8015.12
Keramet Mahallesi125/4Tarla-5.491,51137.287,754.118,6315.14
Keramet Mahallesi101/273Tarla-6.398,85127.977,003.839,3115.16
Keramet Mahallesi142/1Tarla-9.298,97185.979,405.579,3815.18
Keramet Mahallesi148/9Tarla-3.902,8278.056,402.341,6915.20
Karsak Mahallesi102/13Tarla-918,8218.376,40551,2915.22
Gedelek Mahallesi752/1Tarla-7.470,53164.351,664.930,5515.24
Gedelek Mahallesi753/1Tarla-1.025,3723.583,51707,5115.26
Gedelek Mahallesi754/1Tarla-5.232,56120.348,883.610,4715.28
Gedelek Mahallesi755/1Tarla-8.425,95185.370,905.561,1315.30
Mahmudiye Mahallesi120/124Tarla-10.173,48406.939,2012.208,1815.32
Mahmudiye Mahallesi103/449Tarla-237,4911.874,50356,2415.34
Çakırlı Mahallesi0/318Tarla-900,0059.400,001.782,0015.36
Gürle Mahallesi104/6Tarla-1.882,8352.719,241.581,5815.38
Hürriyet Mahallesi3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 1.Normal kat 2 nolu dükkan (net 137,32 m²)

 
521.816,0015.654,4815.40
Hürriyet Mahallesi3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m²
 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde zemin kat 1 nolu dükkan (net 114,26m2)
644.426,4019.332,7915.42
Hürriyet Mahallesi3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m²  yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2. normal kat 3 nolu dükkan (net 137,32m²)480.620,0014.418,6015.44

 

 

Orhangazi Belediye Başkanlığı 22 gayrimenkulü satışa çıkardı!

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİGERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)
 -İmza sirküleri (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)       
 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
- Ticaret sicil gazetesi - İkametgah
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
- Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.
5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 21.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: