Ortak yerlerde tadilat!

Ortak yerlerde tadilat! Ortak yerlerde tadilat!

Ortak yerler, günümüzde müstakil ev yaşamından apartman dairesi yaşamına geçişte önem kazanan bir konudur. Peki apartman dairesinde yaşayan kişiler ortak yerlerde tadilat yapılması kararını nasıl alıyorlar?Günümüzde 1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte önem kazanan apartmandaki ortak yerler konusu, toplu yaşamdan kaynaklanan sorunların ve çözümlerin odak noktası konumundadır. Ortak yerler konusu, bu kanunda açıkça belirlenmiş ve toplu yaşamdan kaynaklanabilecek herhangi bir soruna karşı çözümler sunulmuştur.


Bir yapıda esas olan o binanın yönetmelik planıdır. Yönetmelik planı; Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. Maddesi, Yönetim Planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenliyor.. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim Planı'nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33'üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.


Yönetim planı tapuya tescil edilir, yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve hukukun genel ilkelerine aykırı olamaz. Bir yerde yönetim planı yok ise veya mevcut plan kanuna aykırı alınmış ise bu takdirde bu yerde Kat Mülkiyeti Kanunu'nun maddeleri uygulanır.


Peki Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak yerlerde tadilat işlemi için gerekli olan nedir?


Ortak yerle ilgili bir işlem yapılabilmesi için tüm kat maliklerinin oy birliği ile bu işlemin kabulü gerekiyor. Aksi takdirde ortak yerle ilgili tadilat veya yenileme işi yapılamıyor.


Ancak bu durumda ilgili bir istisna var. Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmıyor.


Ortak yerler nedir?

Ortak yerlerin kullanımı!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com