25 / 05 / 2022

Ortaklığın giderilmesi davası ne zaman açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası ne zaman açılır?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Dededen kalma tarla bir kamu işlemi ile şuyulandırıldı. Şimdi biz o kişinin akrabalarına “Hakkınızı bize satın” diyoruz. Bu kişiler izaleyi şuyu davası açarsa ön alım hakkı çoğunluk olduğumuz için bize mi, onlara mı verilir? ' sorusunu yanıtladı.
Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun  'Dededen kalma tarla bir kamu işlemi ile şuyulandırıldı. Şimdi biz o kişinin akrabalarına “Hakkınızı bize satın” diyoruz. Fahiş bir bedel istiyorlar, anlaşma yoluna da gitmeyip sürekli fiyat yükseltiyorlar.

Bu kişiler izaleyi şuyu davası açarsa ön alım hakkı çoğunluk olduğumuz için bize mi, onlara mı verilir? Ya da verilirse onlara ya da bize hangi şartlarda verilir?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

 

Ortaklığın giderilmesi davası ne zaman açılır?


Dededen kalma tarla bir kamu işlemi ile şuyulandırıldı. Şimdi biz o kişinin akrabalarına “Hakkınızı bize satın” diyoruz. Fahiş bir bedel istiyorlar, anlaşma yoluna da gitmeyip sürekli fiyat yükseltiyorlar.

Bu kişiler izaleyi şuyu davası açarsa ön alım hakkı çoğunluk olduğumuz için bize mi, onlara mı verilir? Ya da verilirse onlara ya da bize hangi şartlarda verilir? ● Y. K.

★ ★ ★ ★ ★

Okuyucumun dedelerinin malının bulunduğu bölgede kadastro çalışması yapılmış, bu çalışma sırasında da araziler şuyulandırılmış. Zamanında itiraz da edilmediği için kesinleşmiş. Yani bugün artık bu yer üzerinde ortak bir mülkiyet var. Ortaklar arasında hisse devri mümkün ancak buna hissedarın muvaffakati lazım, hisse zorla alınmaz.

Ancak ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Bu yolla gayrimenkulün paylaşılmasını talep mümkün olmakla birlikte, hukuken bölünme imkanı yoksa satılarak elde edilen gelirin paylaştırılması yoluna gidilir. İşte okuyucum için de çözüm olarak önerebileceğim yol, ortaklığın giderilmesi davası açmak.

★ ★ ★ ★ ★

Çoğunlukla tarlaların küçük alanlara ayrılıp fonksiyonlarını kaybetmemesi için paylaşım yoluna gidilmez, satış yoluna gidilir. Satış açık artırma ile yapılır. Açık artırmaya ortaklar da katılır ama ortakların bu işlemde yani satışta bir üstünlüğü yoktur.

Herkes gibi ihaleye katılır ve en yüksek bedeli teklif eden gayrimenkulü alır. Bu işlemde ortakların bir önceliği olmadığını söyledim ama katılım için teminat yatırma konusunda ve satın alma halinde kendi payı dışındaki bedeli nakden ödeme gibi avantajları olur. Bunun dışında satın almada bir önalım hakkı yoktur.

★ ★ ★ ★ ★

Önalım hakkı dediğimiz, öncelikle alım hakkı, ortak mallarda, hissedarlardan birinin kendi payını üçüncü şahıslara satması halinde söz konusu olur. Ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satışta öncelikle alım hakkı söz konusu olmaz. Yine payı çok olana da bir öncelik tanınmaz.