09 / 08 / 2022

Ortaköy 1/5000 ve 1/100 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Ortaköy 1/5000 ve 1/100 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01.02.2021 tarihli ve 203832 yazısı ile; Bakanlığımızca 13.01.2021 tarihli Makam Oluru ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 30 ada 74, 75, 76, 77, 78 ve 104 numaralı parsellere ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından “Ticaret+ Turizm+ Konut Alanı -E:1,65 ve Yençok:Z+15, Park Alanı ve Yol Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun kapsamında NİP-34284497 ve UİP-34047778 plan işlem numarası ile 01.02.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.02.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın