OSB'de TOKİ modeli sanayiye can suyu olur!

OSB'de TOKİ modeli sanayiye can suyu olur!

Kınık Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy, yeni kurulacak OSB'lerde tesis inşaatlarının TOKİ tarafından yapılmasının sanayi için can suyu olacağına dikkat çekti.


Kınık Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy, OSB'lerdeki sanayi tesislerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı  TOKİ  tarafından yapılmasına ilişkin protokol imzalandığını anımsatarak, yeni kurulacak OSB'lerde tesis inşaatlarının bu modelle hayata geçirilmesinin sanayi için can suyu olacağını belirtti. 

Sanayicinin kira öder gibi sanayi yatırımlarını gerçekleştirmesine fırsat sunmak için 2017'de yasa ile kurulan Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAĞYAŞ)'ın yönetmeliklerinin yayınlanmaması dile getiren Olgunsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki protokolün Mayıs 2020'de imzalandığını, ancak pandemi şartları nedeniyle uygulama imkanı bulunamadığına dikkat çekti. Dünya'dan Nihat Delibaşı'nın haberine göre; Olgunsoy, “Protokolde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımların, I OSB tüzel kişiliğinin nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılması ve bedelinin bankalardan kullandırılacak kredilerle TOKİ'ye ödenmesi hususu yer alıyor. Aynı protokolde bakanlık tarafından sağlaIanacak kredi desteği de karar altına alınmış durumda. Daha önemlisi, OSB'lerin aracılık etmesiyle ilgili düzenlemeyle protokol, özellikle yeni kurulacak OSB'lerde yatırımların önünü açacak” diye konuştu.

OSB

İzmir ve çevresinde 7 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) kurulması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Olgunsoy, yatırımcının toplam yatırım bedeli içerisinde bina maliyetinin yüksekliğinin altını çizdi. Yine TDİ OSB'lerde yapılacak bir örnek sera ve benzeri yapıların TOKİ eliyle rahatlıkla inşa edilebileceğini belirten Olgunsoy, "Sanayici, yatırımcı arazi, makine ekipman ve bina derken ciddi bir kaynak sıkıntısı çekiyor. Bankaların kredi imkanları ve faiz oranları da ortada. Dolayısıyla yeni kurulacak OSB'lerde tesislerin, binaların TOKİ eliyle hayata geçirilmesi, 2021'de sanayi yatırımlarını hızlandıracağı gibi, başta İzmir'de kurulacak olan yeni OSB'lerde uygulanarak yeni yatırım hamlesi başlatmanın ilk adımını oluşturacak" şeklinde konuştu.

Mardin 2. OSB'de yatırımcılar yer tahsisi için sıraya girdi!