04 / 07 / 2022

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi 7.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi 7.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Raufbey Mahallesi'nde yer alan Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi icradan satılıyor. Satışa konu olan hastane için 7 milyon 850 bin TL bedel isteniyor. Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Raufbey Mahallesi'nde bulunan Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi 7 milyon 850 bin TL bedel ile icradan satılıyor. Satışa konu gayrimenkul için ilk ihale tarihi 3 Eylül 2018 olarak belirlendi. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Osmaniye İl, Merkez İlçe, 310 Ada, 87 Parsel, RAUFBEY Mahalle/Köy, Mahkeme bilirkişi raporuna göre; Her türlü Belediye ve altyapı hizmetlerinden olan yol, elektrik, içme su şebekesinden, atık su kanalizasyon şebekesinden iyi bir şekilde istifade etmeleri, Osmaniye'nin ticari, ekonomik ve sosyal hayatının yoğun olduğu bir bölgede bulunması taşınmazın değerini olumlu etkilemektedir.Taşınmaz üzerinde Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi hizmet vermektedir.

Kıymeti : 7.850.167,50 TL
1. Satış Günü : 03/09/2018 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : OSMANİYE ADLİYESİ MÜMİN ACAR BARO TOPLANTI SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/118 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2018